Podziel się:

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie konfliktu interesów premiera Republiki Czeskiej, Andreja Babisza. Socjaliści i Demokraci uważają za rzecz niedopuszczalną, aby członek Rady Europejskiej nadużywał swojego stanowiska i umożliwiał niewłaściwe wykorzystywanie unijnych funduszy. Rezolucja przyjęta przez eurodeputowanych jest wynikiem debaty w tej sprawie, która odbyła się podczas poprzedniej sesji plenarnej, w maju 2021 roku.

Eurodeputowana Lara Wolters, negocjatorka Grupy S&D w sprawie niniejszej rezolucji, powiedziała:

- Premier Republiki Czeskiej, Andrej Babisz, jest w stanie wspierać swoje własne biznesy publicznymi pieniędzmi. W ten sposób podważa europejskie wartości i oszukuje europejskich podatników. Każde euro, które trafia do kieszeni oligarchów, nie jest wydawane na rozwiązywanie naszych wspólnych europejskich wyzwań, takich jak inwestowanie w odbudowę gospodarki po pandemii. Stanowisko, jakie zajęliśmy dzisiaj jako eurodeputowani, jest logiczną konsekwencją sprawozdania z audytu Komisji Europejskiej.

- Nalegamy na rozwiązanie tej rażącej sprawy, w interesie czeskiego narodu i europejskich podatników. W tym kontekście jeszcze bardziej niedopuszczalną rzeczą jest to, że pan Babisz nazywa audytorów Komisji „mafią”, nie mówiąc już o oszczerczych uwagach pod adresem czeskich mediów, które badają tę sprawę. Komisja powinna zbadać możliwość uruchomienia mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności, jeśli czeskie władze nie podejmą działań w celu powstrzymania konfliktu interesów i ochrony budżetu UE.

Uwaga dla wydawców:

Pod koniec kwietnia 2021 roku Komisja (DG REGIO i DG EMPL) opublikowała sprawozdanie końcowe z audytu, w którym potwierdzono zarzuty dotyczące konfliktu interesów w stosunku do premiera Republiki Czeskiej, Andreja Babisza. Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem audytu unijnych dotacji, przyznanych grupie Agrofert, konglomeratowi rolnemu, założonemu przez Andreja Babisza. Kontrola wykazała, że premier był nadal rzeczywistym właścicielem Agrofert, mimo iż lokował swoje aktywa w funduszach powierniczych. Równocześnie stanowisko premiera pozwoliło mu wpływać na przyznawanie unijnych środków.

W rezultacie uznano, że Babisz naruszył czeską ustawę o konflikcie interesów oraz rozporządzenie finansowe UE. Płatności przyznane przez czeskie władze, zatwierdzone wstępnie w ramach unijnych dotacji (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), które Agrofert otrzymał od września 2017 roku, wymagają zwrotu.

W grudniu 2018 roku Komisja wstrzymała unijne dotacje związane z obszarem kontroli dla grupy Agrofert, podczas gdy Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające. Postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie konfliktu interesów premiera Czech toczy się od stycznia 2019 roku. W czerwcu 2020 roku, po wznowieniu sprawy dotyczącej nadużycia unijnych funduszy przez Andreja Babisza, Parlament wydał rezolucję wzywającą Komisję i Radę do udzielenia jasnych odpowiedzi i zobowiązania do podjęcia działań w związku z tą niedopuszczalną sytuacją w postaci konfliktu interesów.

Zaangażowani europosłowie

WOLTERS Lara
WOLTERS Lara
Członkini
Holandia

Kontakt dla prasy

Stanchev Alexander
STANCHEV Alexander
Rzecznik prasowy
Bułgaria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Parlament Europejski popiera apel Grupy S&D o reformę przestarzałych reguł fiskalnych UE