Podziel się:

Iratxe García uczestniczyła dzisiaj w posiedzeniu, w którym wzięli udział wszyscy liderzy grup w Parlamencie Europejskim, przewodniczący PE, David Sassoli oraz przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel. Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim domagała się, aby Rada wykazała się jednością, ambicjami i odpowiedzialnością w czasie przyszłotygodniowego posiedzenia, mającego na celu omówienie wniosku Komisji, dotyczącego planu odbudowy gospodarki.

Na tym samym posiedzeniu przewodniczący grup zgodzili się na utworzenie trzech specjalnych komisji - ds. zewnętrznej ingerencji w procesy wyborcze i dezinformacji, ds. sztucznej inteligencji i ds. walki z rakiem - które będą pracować nad tymi trzema kwestiami przez rok. Co ważniejsze, w wyniku zdecydowanego żądania ze strony Grupy S&D, Parlament utworzy również stałą podkomisję ds. podatków.

Iratxe García powiedziała:

- Parlament Europejski dał przykład jedności i odpowiedzialności, przyjmując zdecydowaną rezolucję. Nadszedł czas, aby Rada zrobiła to samo. Na barkach przewodniczącego Michela spoczywa historyczna odpowiedzialność. Może on liczyć na nasze poparcie, jeśli uda mu się sprostać okolicznościom, ale dziś rano wyraźnie powiedzieliśmy, że Parlament nie zaakceptuje złej umowy, nawet jeśli Rada osiągnie porozumienie.

- Domagaliśmy się również odpowiedniego zaangażowania ze strony Parlamentu Europejskiego, ponieważ oznacza to również bardziej demokratyczny proces i demokratyczną odpowiedzialność. Nie zaakceptujemy tych samych błędów, które popełniono podczas kryzysu w 2008 roku, kiedy Parlament został pominięty.

Odnosząc się do porozumienia między grupami politycznymi w sprawie utworzenia parlamentarnej podkomisji ds. podatków w ramach parlamentarnej Komisji Spraw Gospodarczych, Iratxe García powiedziała:

- Moja Grupa od wielu lat wzywa do powołania tej podkomisji z trzech powodów: po pierwsze, w celu walki z unikaniem podatków i oszustwami podatkowymi, ponieważ pozbawiają one obywateli niezbędnych środków publicznych; po drugie, ponieważ jeśli chcemy zbudować sprawiedliwą i spójną Unię Europejską, nie możemy pozwolić na istnienie rajów podatkowych w naszej Unii; i po trzecie, ponieważ silna Unia musi zgromadzić środki własne, aby zapewnić większą niezależność od wkładów krajowych.

- Ta podkomisja może wnieść kluczowy wkład we wsparcie planów odbudowy po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Te trzy filary polityki podatkowej UE mogą zapewnić, że odbudowa gospodarki będzie sprawiedliwa dla wszystkich obywateli i że zapewnione zostaną dostateczne środki na inwestycje na rzecz sprawiedliwej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego modelu społeczno-gospodarczego.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D