Podziel się:

Po poniedziałkowej debacie w Parlamencie Europejskim Grupa S&D wezwała wszystkich eurodeputowanych do głosowania, aby upewnić się, że Komisja podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia tego, aby zasada wzajemności wizowej ze Stanami Zjednoczonymi była w pełni przestrzegana, a prawo do swobodnego podróżowania było stosowane w równym stopniu w odniesieniu do wszystkich obywateli UE.

Głosowanie w tej sprawie, które odbędzie się w środę, służy jako przypomnienie Komisji o jej zobowiązaniach prawnych; podkreśla także ryzyko osłabienia wiarygodności tej instytucji jako strażniczki traktatów, jeśli nie wprowadzi ona w drodze aktu delegowanego zgodnego z wymogami tymczasowego zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego.

Juan Fernando López Aguilar, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- Obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii nadal potrzebują wiz, aby wjechać do Stanów Zjednoczonych na krótkie pobyty, podczas gdy wszyscy pozostali obywatele UE i USA mogą podróżować bez wiz. UE nie wybiera żadnego obywatela Stanów Zjednoczonych, odmawiając mu prawa wizowego; to samo musi więc dotyczyć wszystkich obywateli UE. Nie możemy tolerować sytuacji, w której państwo trzecie traktuje niesprawiedliwie niewielką liczbę państw członkowskich. Wzywamy Komisję jako strażnika traktatów, do wywiązania się ze swojego prawnego zobowiązania i zawieszenia wzajemności wizowej ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest to tylko kwestia przestrzegania unijnego prawa, ale kwestia poszanowania naszych zasad solidarności w Europie i wyraźnego stwierdzenia, że ​​w UE nie ma obywateli drugiej kategorii. W tym tygodniu eurodeputowani z EPL mają szansę przyłączyć się do większości, która wygrała głosowanie w Komisji i stanąć w obronie unijnego prawa, aby wysłać wiadomość, że niezależnie od miejsca jego zamieszkania w UE, dyskryminacja wobec jakiegokolwiek obywatela UE jest nie do przyjęcia.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Brak działania Komisji Europejskiej w sprawie wzajemności wizowej jest całkowicie niedopuszczalny. Poza ciągłą odmową równego traktowania obywateli UE w zakresie wydawania wiz ze strony USA, Komisja odmawia wypełnienia swoich zobowiązań prawnych, które są wyraźnie określone w odpowiednim rozporządzeniu. Ale to nie jest decyzja samej Komisji. Nie przyjmując aktu delegowanego, Komisja przejmuje uprawnienia, których nie ma w kwestii zasad wzajemności wizowej, pomimo orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, potwierdzającego stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady. Czego jeszcze potrzeba, aby strażniczka traktatów zaczęła bronić interesów wszystkich obywateli UE?

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ataki konserwatywnych rządów na wolność mediów osłabiają demokrację w UE

Komunikat prasowy

Włączenie społeczne i równe szanse przynoszą korzyści całemu społeczeństwu

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”