Podziel się:

Grupa S&D będzie dzisiaj przewodzić Parlamentowi w procesie wyrażenia zgody na umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Eurodeputowani S&D zawsze uważali Brexit za historyczny błąd, jednak porozumienie, nad którym debatować będą dziś eurodeputowani, ogranicza negatywne konsekwencje Brexitu, chroniąc pracowników, konsumentów, środowisko i przedsiębiorstwa.

Grupa S&D będzie jednak nadal zachowywać wyjątkową czujność i wykorzystywać wszelkie możliwe narzędzia, aby zapewnić właściwe wdrożenie i przestrzeganie tej umowy, szczególnie w świetle niedawnych naruszeń umowy o wystąpieniu przez rząd Wielkiej Brytanii.

Przewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Iratxe García Pérez, powiedziała:

- Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem pozwoliła nam uniknąć chaotycznego Brexitu, który zakłóciłby gospodarkę, zaostrzył skutki pandemii i sprawił, że przyszłość byłaby niepewna. Chociaż utrata ważnego partnera nie jest powodem do radości, zagwarantowaliśmy, że naszym celem jest utrzymanie strefy wolnego handlu dla towarów w oparciu o zerowe cła, zerowe kontyngenty i brak nieuczciwej konkurencji. Jednak Brexit demonstruje wielkie kłamstwo brytyjskiej prawicy. Boris Johnson obiecał Wielkiej Brytanii odzyskanie pełnej suwerenności nad jej granicami, prawem i wodami. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Brexit powinien skłonić ludzi do zastanowienia się, jak szkodliwy może być dobrowolny izolacjonizm. Z naszej strony musimy wyciągnąć rękę do lojalnej przyjaźni i zrobić wszystko, co możliwe, aby rozwinąć konstruktywne partnerstwo w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także edukacji. Odpowiedzialność populistycznych przywódców za błędy nie powinna mieć wpływu na potencjał przyszłych porozumień.

Eurodeputowany Andreas Schieder, współsprawozdawca ds. umowy UE-Wielka Brytania, powiedział:

- Dzisiejsze głosowanie to nie koniec, ale początek kolejnego rozdziału naszych stosunków z Wielką Brytanią. Pomimo braku woli politycznej ze strony rządu Borisa Johnsona do współpracy w kluczowych obszarach, takich jak polityka zagraniczna i obrona, lub do udziału w programach korzystnych dla obu stron, takich jak Erasmus+, uważamy, że obecne ramy zapewniają solidne podstawy, na których można budować. Są one również efektem długotrwałego nacisku ze strony Grupy S&D na zapewnienie solidnych, równych warunków konkurencji w zakresie praw pracowników i norm środowiskowych. Jednak rząd Wielkiej Brytanii nie powinien błędnie interpretować głosowania jako znaku, że tracimy czujność. Doszło do jednostronnych naruszeń umowy o wystąpieniu i protokołu w sprawie Irlandii Północnej, co wpłynęło negatywnie na zaufanie; oznacza to, że ​​ wkrótce należy znaleźć praktyczne rozwiązania. Uważamy, że ratyfikując umowę, wzmacniamy naszą pozycję, ponieważ warunki umowy zawierają jednoznaczne środki, takie jak ograniczenie dostępu do rynku, aby móc wyegzekwować to, co uzgodniły obie strony.

Eurodeputowany Pedro Silva Pereira, przedstawiciel Grupy S&D w Grupie Koordynacyjnej ds. Wielkiej Brytanii, powiedział:

- Nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i zbudować nowe, zorientowane na przyszłość stosunki z Wielką Brytanią w oparciu o nasze wspólne wartości.

- Niniejsza umowa stanowi ważne działanie w zakresie kontroli szkód; unika scenariusza w postaci braku porozumienia i zapewnia nowe ramy dla otwartej i uczciwej konkurencji w bezprecedensowych warunkach, w tym bezprecedensowe mechanizmy egzekwowania. W związku z tym zatwierdzenie niniejszej umowy o handlu i współpracy jest słuszne, z korzyścią dla naszych obywateli i naszych interesów.

- Jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wdrażania umowy o wystąpieniu, pozwolę sobie wyraźnie stwierdzić, że będziemy nadal walczyć o prawa obywateli i że od Wielkiej Brytanii oczekujemy jedynie pełnego wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Hiszpania
SCHIEDER Andreas
SCHIEDER Andreas
Przewodniczący delegacji
Członek
Austria
SILVA PEREIRA Pedro
SILVA PEREIRA Pedro
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa do wyjaśnienia udziału premiera Janeza Janšy w spotkaniu, sponsorowanym przez Organizację Mudżahedinów Ludowych Iranu