Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim głosowali dziś za położeniem kresu łamaniu przez rządy praworządności, czego konsekwencje ponoszą obywatele UE.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie stworzenia skutecznego unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych jest popierane przez zdecydowaną większość eurodeputowanych i zawiera bezpośredni związek między przestrzeganiem praworządności a dystrybucją unijnych funduszy. Z inicjatywy Grupy S&D eurodeputowani wzywają również do tego, aby zakres tego mechanizmu obejmował wartości określone w art. 2 Traktatów, takie jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość i przestrzeganie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Katarina Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D, powiedziała:

- Roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat praworządności przedstawia ponury obraz sytuacji w wielu krajach UE, w których coraz częstsze są nadużycia władzy i nasilają się ograniczenia podstawowych wolności, które tworzą demokrację. Argumenty za wprowadzeniem skutecznego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych są dziś silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

- Aby UE była wiarygodna i broniła swoich wartości, potrzebujemy naprawdę skutecznego narzędzia, zawierającego konsekwencje finansowe w przypadku łamania praw podstawowych i zapewniającego, że unijne środki dotrą do obywateli. W przeciwnym wypadku ryzykujemy tym, że ludzie utracą zaufanie do UE. Nie możemy siedzieć bezczynnie, podczas gdy nieliberalne rządy łamią praworządność, czego konsekwencje muszą ponosić obywatele UE.

- Stanowisko Parlamentu Europejskiego, przyjęte zdecydowaną większością głosów, jest jasne: Reprezentujemy głos obywateli UE i potrzebujemy skutecznych narzędzi do obrony ich praw. Będziemy współpracować z Radą nad ustanowieniem tego mechanizmu, ale nasze wartości nie podlegają negocjacjom.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. praw obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań na rzecz ochrony demokracji, praw podstawowych i praworządności, może to być chwila, której będziemy długo żałować. W ubiegłym tygodniu w rocznym sprawozdaniu Komisji Europejskiej na temat praworządności czarno na białym przedstawiono aktualne zagrożenia istniejące w całej UE, a mimo to wciąż brakuje nam skutecznych instrumentów, które mogłyby zapobiegać łamaniu praworządności przez rządy lub karać autokratycznych przywódców za łamanie przepisów.

- Potrzebujemy mniej słów, a więcej działań. Zamiast powtarzać w kółko, że będziemy chronić prawa podstawowe, musimy pokazać ludziom, w jaki sposób możemy i będziemy chronić ich prawa. Musimy przestać obiecywać ochronę praworządności, a zamiast tego udowodnić, że możemy i będziemy chronić praworządność. Dlatego też nalegaliśmy na przyjęcie nowego unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, wraz z niezależnym panelem ekspertów do monitorowania tego, co dzieje się we wszystkich państwach członkowskich, wraz z finansową warunkowością funduszy UE i wraz z bezpośrednim powiązaniem procedury przewidzianej w art. 7 z kluczowymi wartościami UE, takimi jak równość i pluralizm.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ataki konserwatywnych rządów na wolność mediów osłabiają demokrację w UE

Komunikat prasowy

Włączenie społeczne i równe szanse przynoszą korzyści całemu społeczeństwu

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”