Podziel się:

Po ponad 10 dniach intensywnych negocjacji konferencja COP25 w Madrycie przyniosła bardzo rozczarowujący wynik i okazała się kolejną niewykorzystaną szansą. Światowi przywódcy po raz kolejny nie sprostali oczekiwaniom obywateli i młodych pokoleń, którzy apelowali o świadomość potrzeby podjęcia konkretnych i natychmiastowych działań w celu ograniczenia globalnego ocieplenia. Nie osiągnięto niestety porozumienia w sprawie najbardziej wrażliwych i kluczowych kwestii, takich jak tak zwane zasady działania porozumienia paryskiego, wytyczne dotyczące art. 6 porozumienia paryskiego, przejrzystość zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, kredyty redukcyjne pozostałe z systemu Kioto oraz finansowanie Funduszu Adaptacyjnego, który ma pomóc najsłabiej rozwiniętym krajom w transformacji.

Wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że nie osiągnięto porozumienia, ale jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować naszą walkę o sprawiedliwe i odważne rozwiązania w zakresie walki ze zmianami klimatu. UE odegrała asertywną i wiodącą rolę jako konstruktywny i postępowy negocjator; wzmocni ona swoje wysiłki w dziedzinie klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim aktywnie uczestniczyli w konferencji COP25 w Madrycie w ramach delegacji wysokiego szczebla w składzie: Jytte Guteland, Mohammed Chahim, Evin Incir i Nicolás González Casares.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Godny ubolewania jest fakt, że strony nie zdołały dojść do porozumienia pomimo najlepszych starań ze strony UE. To porażka, ale walka jeszcze się nie zakończyła. Teraz musimy jeszcze mocniej zakasać rękawy i naciskać na to, aby można było znaleźć porozumienie w Glasgow w roku 2020.

- UE odegrała konstruktywną rolę podczas tych negocjacji i nalegała na przyjęcie przez strony mocniejszych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Europejski Zielony Ład jest wyraźnym świadectwem zamiaru UE, aby podjąć szybkie i zdecydowane działania w celu wniesienie wkładu do globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia zmian klimatu.

Sprawozdawca Grupy S&D ds. rezolucji w sprawie konferencji COP25 i członek Komisji Środowiska, Mohammed Chahim powiedział:

- Wielkie rozczarowanie budzi fakt, że po długich i trudnych negocjacjach nie osiągnięto porozumienia. Zobowiązanie, takie jak porozumienie paryskie, jest puste bez dobrego i stałego zestawu zasad działania. Niepomyślny wynik tej technicznej konferencji COP25 jest daleki od tego, na co liczyliśmy. Musimy szybko zabrać się z powrotem do pracy i odwrócić tę tendencję, póki jeszcze możemy tego dokonać.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
CHAHIM Mohammed

CHAHIM Mohammed

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej