Podziel się:

Po wysłuchaniu przez komisję Christine Lagarde, Grupa S&D wyraziła ogólne zadowolenie z powodu szczegółowych odpowiedzi, jakich udzieliła ona w 78-stronicowym dokumencie na konkretne pytania Parlamentu Europejskiego oraz z powodu diagnozy przedstawionej dziś przez kandydatkę na prezesa EBC w Komisji Spraw Gospodarczych i Walutowych (ECON) Parlamentu Europejskiego. Uważamy w szczególności, że przedstawione przez nią kwestie - takie jak potrzeba dalszego stymulowania gospodarki za pomocą zarówno konwencjonalnych, jak i w razie potrzeby niekonwencjonalnych środków, odgrywanie zdecydowanej roli w finansowaniu transformacji ekologicznej, reforma architektury UGW wraz z centralną zdolnością fiskalną oraz ukończenie unii bankowej poprzez powołanie jednolitego funduszu naprawczego oraz europejskiego systemu gwarancji depozytów - wszystko to zmierza w dobrym kierunku, zgodnym ze stanowiskiem Grupy S&D.

 

Koordynator Grupy S&D w komisji ECON, Jonás Fernández, powiedział:

 

- Przeprowadziliśmy bardzo interesującą i owocną wymianę poglądów z Christine Lagarde, kandydatką na prezesa EBC.

 

- Lagarde otwarcie podzieliła nasze poglądy na temat potrzeby utrzymania ultra-akomodacyjnej polityki pieniężnej, modernizacji ram polityki pieniężnej oraz reformy Europejskiej Unii Walutowej (UGW), broniąc jednocześnie potrzeby ustanowienia odpowiedniej zdolności fiskalnej.

 

- Z tych powodów Socjaliści i Demokraci poprą kandydaturę Christine Lagarde na następną prezes Europejskiego Banku Centralnego.

 

- Liczymy na to, że będzie ona silnym i niezawodnym sojusznikiem, zdolnym do reagowania na trudne problemy, takie jak zmiany klimatu oraz będącym w stanie utorować drogę do ukończenia unii bankowej.

 

- Tymczasem Grupa EPL, domagając się, aby następna prezes EBC skupiła się wyłącznie na stabilności cen po raz kolejny pokazała, że jest ślepa i głucha na apel o zmiany, których tak wyraźnie żądają obywatele UE.

 

- Będziemy monitorować, aby upewnić się, że Lagarde przeprowadzi zmiany, jakich potrzebujemy.

 

Uwaga dla wydawców:

Rekomendacja Parlamentu, chociaż niewiążąca, jest politycznie niezbędnym krokiem dla formalnego mianowania nominowanej przez przywódców UE następczyni Mario Draghiego w dniu 1 listopada. Po dzisiejszym wysłuchaniu odbędzie się głosowanie nad jej nominacją na wrześniowym posiedzeniu plenarnym we Strasburgu. Christine Lagarde będzie musiała uzyskać zwykłą większość głosów, aby objąć swoje stanowisko. Prezes EBC jest mianowany na ośmioletnią kadencję.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba inwestować pieniądze tam, gdzie ma to sens! Grupa S&D potwierdziła swoje poparcie dla programu InvestEU i jego beneficjentów

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej