Podziel się:

W ramach dwóch ważnych głosowań na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym, Socjaliści i Demokraci utorowali drogę do dostosowania polityki energetycznej UE do wymagań Europejskiego Zielonego Ładu. Bardzo potrzebny przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej oraz apel do Komisji Europejskiej o opracowanie kompleksowego podejścia do magazynowania energii, to dwa narzędzia wykorzystane przez Grupę S&D do skoordynowania unijnych polityk z celami UE w zakresie klimatu.

Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu i badań naukowych, powiedział:

- Chcemy dać Komisji wyraźny sygnał, że europejska infrastruktura przesyłu energii jest priorytetem; nalegamy na to, aby wszystkie projekty energetyczne UE były zgodne z naszymi celami klimatycznymi. Oczekiwany przegląd wytycznych w sprawie przepisów dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej da Parlamentowi Europejskiemu narzędzia wpływu na mechanizm przyjęcia kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI); naszym celem jest zapewnienie wszystkim regionom równych korzyści płynących z wzajemnych połączeń systemu energetycznego UE oraz zapewnienie, że rozporządzenie rzeczywiście wspierać będzie projekty przyczyniające się do realizacji celów w zakresie energii i klimatu.

- Nasza Grupa pozostaje w pełni zaangażowana w kwestii przyczynienia się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii; jesteśmy głęboko przekonani, że zmiana tych przepisów może w jeszcze większym stopniu zwiększyć nasze zaangażowanie, zapewniając również bezpieczeństwo dostaw energii i dywersyfikację źródeł energii.

- Będziemy wciąż walczyć o osiągnięcie celu, wyznaczonego na rok 2030 w zakresie redukcji emisji o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku oraz o zmianę wiążącego celu, określonego w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii z 32% do 40% do 2030 roku.

Niels Fuglsang, negocjator Grupy S&D ds. magazynowania energii, powiedział:

- To, co udało nam się osiągnąć w negocjacjach dotyczących magazynowania energii, to koncentracja na ekologicznym wodorze, przy jednoczesnym podkreśleniu roli i wkładu aktywnych konsumentów w systemy energetyczne. Naszej Grupie udało się także włączyć kluczową rolę polityki w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programu „Horyzont Europa” w kwestii rozwoju technologii magazynowania energii.

- W niniejszym sprawozdaniu wzywamy Komisję do opracowania kompleksowej strategii w zakresie magazynowania energii w celu wykorzystania i przeanalizowania pełnego potencjału każdego państwa członkowskiego. W tym celu wzywamy do usunięcia obecnych barier regulacyjnych w zakresie wykorzystania technologii przechowywania energii. Przeanalizowaliśmy również różne dostępne rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Komisja Europejska szacuje, że UE będzie musiała zgromadzić sześciokrotnie więcej energii niż dziś, aby osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych do roku 2050. Musimy działać już teraz!


 

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia
FUGLSANG Niels

FUGLSANG Niels

Członek
Dania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D zagwarantowała 95,5 mld euro na badania i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa”