Podziel się:

Socjalistom i Demokratom udało się umieścić dobrobyt obywateli w centrum przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. W środę eurodeputowani zagłosowali w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, instrumentu, który pomoże zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty w czasie ewolucji technologii w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki.

Pedro Marques, negocjator Grupy S&D ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, powiedział:

- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest pierwszym konkretnym filarem Europejskiego Zielonego Ładu. W obecnym kształcie mówimy łącznie o 17,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w to, za czym zawsze opowiadała się nasza Grupa: w zapewnienie, aby nikt nie został pominięty w ramach procesu przejścia na Europę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

- W samym przemyśle węglowym zagrożonych jest pół miliona miejsc pracy. Dlatego też zdecydowanie walczyliśmy o wzmocnienie kluczowego wymiaru społecznego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

- Ale musimy coś wyjaśnić: nie są to „darmowe pieniądze”! Kraje, które nie zobowiązały się jeszcze do osiągnięcia naszego wspólnego celu w postaci neutralności klimatycznej, będą uprawnione jedynie do połowy tych pieniędzy; pozostałe 50% zostaną im udostępnione, kiedy tylko się do tego zobowiążą. Aby zachęcić kraje, które już są na dobrej drodze, udało nam się wprowadzić „zielony mechanizm nagród”, obejmujący 18% całkowitych środków, jako zupełnie nowe narzędzie. Dzięki temu po raz pierwszy w UE pieniądze nie będą przydzielane na podstawie obietnic, ale na bazie konkretnych osiągnięć.

Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. polityki regionalnej, powiedziała:

- Do ostatecznej wersji Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji włączono szereg kluczowych kwestii ważnych dla Socjalistów, takie jak: wzmocnienie wymiaru społecznego, infrastruktura społeczna, walka z ubóstwem energetycznym, wyraźne dostosowanie Funduszu do celu w postaci neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz celu średniookresowego na rok 2030; znaczna część funduszu będzie również uzależniona od konkretnych osiągnięć celów w zakresie dekarbonizacji. Chcemy, aby Europejski Zielony Ład miał czerwone serce.

Rovana Plumb, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za politykę regionalną, powiedziała:

- Uznając wrażliwość różnych państw członkowskich, krajów, których gospodarki są w mniejszym lub większym stopniu zależne od paliw kopalnych, musimy podkreślić, że przyszłość naszego kontynentu, Unii i planety zależy od przestrzegania porozumienia paryskiego i inwestowania w czyste technologie.

- Jestem dumna z osiągnięć Socjalistów i Demokratów w tym zakresie. Sprawiliśmy, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to pierwszy prawdziwy krok w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu.

Zaangażowani europosłowie

MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej