Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim głosowała za utrzymaniem wysokich standardów w dziedzinie ochrony danych i ochroną praw podstawowych obywateli UE; eurodeputowani odmówili przyznania Wielkiej Brytanii dostępu do mechanizmu wymiany danych daktyloskopijnych.

Zgodnie z decyzją w sprawie konwencji z Prüm, która określa zasady współpracy policyjnej między krajami europejskimi, państwa członkowskie mogą udzielać sobie nawzajem dostępu do bazy danych daktyloskopijnych. Eurodeputowani S&D uważają, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza, iż ​​decyzje związane z przyszłą współpracą w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych powinny być nadal rozpatrywane w ramach trwających obecnie negocjacji, dotyczących przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a UE.

Juan Fernando López Aguilar, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, powiedział:

- Dla UE, jako światowego lidera w dziedzinie standardów w zakresie ochrony danych, ochrona danych obywateli jest kwestią najwyższej wagi, a kluczowe znaczenie ma zasada wzajemności.

- Nic nie wskazuje na to, że Wielka Brytania odwzajemni się nam udostępnianiem informacji, nie mamy więc innego wyboru, jak tylko odmówić Wielkiej Brytanii na tym etapie udziału w unijnym systemie wymiany danych daktyloskopijnych.

- Pokazuje to brak dobrej woli rządu Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o współpracę. Kiedy Wielka Brytania była państwem członkowskim UE, jej władze działały nieodpowiedzialnie, nielegalnie kopiując informacje z systemu informacyjnego Schengen. Tego rodzaju działania oraz brak działań rządu Wielkiej Brytanii, mających na celu usunięcie tych braków, są bardziej niż problematyczne.

Pedro Silva Pereira, rzecznik Grupy S&D ds. negocjacji UE-Wielka Brytania, powiedział:

- Charakter stosunków Wielkiej Brytanii z UE zmienia się i musimy budować przyszłe partnerstwo oparte na wzajemnym zaufaniu i wzajemności. Jakakolwiek przyszła współpraca z Wielką Brytanią musi opierać się na wysokich standardach ochrony po obu stronach, nie tylko w kwestii systemów wymiany danych, ale także w innych obszarach współpracy sądowej i policyjnej.

- W ramach naszych przyszłych stosunków z Wielką Brytanią potrzebujemy bardziej kompleksowego podejścia do kwestii wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a trwające obecnie negocjacje między UE a Wielką Brytanią stanowią odpowiednie ramy do omówienia tych kwestii. Mamy pełne zaufanie do Michela Barniera i jego zespołu negocjacyjnego, jeśli chodzi o odzwierciedlenie naszego silnego stanowiska w kwestii wzajemności oraz zagwarantowania wysokiej ochrony standardów i praw europejskich obywateli.

Zaangażowani europosłowie

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania
SILVA PEREIRA Pedro

SILVA PEREIRA Pedro

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności