Podziel się:

Eurodeputowani S&D poparli dziś polityczne wytyczne, zaproponowane przez Komisję w kwestii negocjacji w sprawie nowego partnerstwa między UE a Wielką Brytanią. Grupa S&D popiera jednolite podejście UE w kwestii wynegocjowania jak najbliższych stosunków poza wyłącznie stosunkami handlowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich unijnych standardów i poziomu ochrony oraz zapewnieniu uczciwej konkurencji. Rezolucja Parlamentu Europejskiego głosowana jest przed kluczowym posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych UE, które odbędzie się 25 lutego i ma ona oficjalnie zatwierdzić mandat dotyczący negocjacji.

Iratxe García Pérez, przewodnicząca Grupy S&D powiedziała:

- Mamy jedenaście krótkich miesięcy na wynegocjowanie skomplikowanej umowy, która określi przyszłe stosunki między UE a Wielką Brytanią. Nic nie będzie tak dobre jak członkostwo, ale to nie znaczy, że nie możemy być ambitni. Grupa S&D chce zbudować nowe partnerstwo, które będzie jak najbliższe. Jednak ambicja naszego przyszłego partnerstwa zależy od woli rządu Wielkiej Brytanii oraz od tego, czy zaakceptuje on dostosowanie do norm UE w zakresie standardów socjalnych, pracowniczych i środowiskowych. Oczekujemy, że będzie on przestrzegać zasad, które zapewnią uczciwą konkurencję i pozwolą uniknąć „równania w dół”. 

Pedro Silva Pereira, eurodeputowany S&D i rzecznik ds. Grupy Koordynacyjnej ds. Wielkiej Brytanii powiedział:

- Eurodeputowani wzywają dzisiaj państwa członkowskie do przyjęcia jednolitego podejścia i działania jako jednego bloku podczas negocjacji w sprawie silnego i ambitnego politycznego i gospodarczego partnerstwa z Wielką Brytanią. Jednak ambitne porozumienie musi oznaczać otwartą i uczciwą konkurencję, równe warunki działania i brak regresji w Wielkiej Brytanii w zakresie naszych wspólnych wysokich standardów ochrony w takich dziedzinach jak praca, środowisko, prawa konsumenta i bezpieczeństwo żywności. Ponadto pierwszy filar przyszłych stosunków został już uzgodniony i zamierzamy zachęcić rząd Wielkiej Brytanii, by dotrzymał słowa w sprawie dostosowania Irlandii Północnej do przepisów UE oraz kontroli granicznych na Morzu Irlandzkim w odniesieniu do towarów przemieszczanych pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
SILVA PEREIRA Pedro

SILVA PEREIRA Pedro

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera wniosek w sprawie europejskich cyfrowych zielonych certyfikatów, ale należy zagwarantować ochronę danych, zdrowie publiczne i swobodny przepływ osób