Podziel się:

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski będzie debatował, a jutro będzie głosował nad zaktualizowanym rozporządzeniem w sprawie egzekwowania praw, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach negocjacji z Komisją i państwami członkowskimi. Dzięki tym nowym przepisom Komisja będzie mogła nałożyć środki przeciwdziałania na końcu procedury rozstrzygania sporów, po otrzymaniu upoważnienia ze strony Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Bernd Lange, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, powiedział:

- Ataki Trumpa na wielostronny system handlu doprowadziły do ​​blokady Organu Apelacyjnego WTO, wielostronnego organu odpowiedzialnego za rozstrzyganie sporów handlowych. Zamiast narażać się na powstanie sporów, które będą przedmiotem odwołania w związku z niedziałającym Organem Apelacyjnym, zdecydowaliśmy się podjąć działania i zaktualizować nasze rozporządzenie w sprawie egzekwowania praw. Dysponujemy teraz instrumentem, który pozwoli nam działać i bronić naszych interesów, nawet w obecnych okolicznościach. Poszerzyliśmy również jego zakres o usługi i aspekty dotyczące praw własności intelektualnej. Co równie ważne, uzyskaliśmy od Komisji zobowiązanie do przedstawienia instrumentu mającego na celu przeciwdziałanie próbom zmuszania UE lub jej państw członkowskich do podejmowania określonych działań. W rozporządzeniu podkreślono również znaczenie egzekwowania całości naszych umów o wolnym handlu oraz zadanie Komisji polegające na asertywnym egzekwowaniu zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD).

- UE jest i powinna pozostać zaangażowana w wielostronne rozstrzyganie sporów, podejście do handlu oparte na zasadach oraz reformę mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach WTO i jej Organu Apelacyjnego. Jeśli jednak UE będzie musiała bronić swoich interesów handlowych, mamy teraz odpowiednie narzędzia do tego celu.

Uwaga dla wydawcy:

W grudniu 2019 roku Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie egzekwowania praw, rzadko używanego instrumentu, który umożliwia UE zawieszenie koncesji handlowych oferowanych partnerom handlowym, którzy nie przestrzegają zobowiązań wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów handlowych. Zaktualizowane rozporządzenie w sprawie egzekwowania praw UE zmienia istniejące rozporządzenie, które obowiązuje od 2014 roku oraz zapewnia wspólne ramy prawne dla egzekwowania praw UE wynikających z międzynarodowych umów handlowych.

Obecne rozporządzenie - podstawa w prawie UE do przyjmowania środków przeciwdziałania w handlu - wymaga, aby spór przeszedł przez wszystkie procedury WTO, w tym etap apelacji, zanim Unia będzie mogła zareagować. Brak funkcjonującego Organu Apelacyjnego WTO umożliwia członkom WTO uchylanie się od zobowiązań i unikanie wiążącego orzeczenia poprzez zwykłe odwołanie się od sprawozdania panelu.

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi tworzeniu unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu