Podziel się:

Po trzech tygodniach postępowanie pojednawcze zakończyło się wczoraj późnym wieczorem, kiedy nasi eurodeputowani S&D osiągnęli wraz z przedstawicielami Komisji i Rady porozumienie w sprawie budżetu UE na przyszły rok.

Grupie S&D udało się zwiększyć wniosek Rady o 1,9 miliarda euro, z czego większość skoncentrowana będzie na zatrudnieniu młodzieży i klimacie. Walka jeszcze się nie skończyła. Nasza Grupa będzie jeszcze bardziej ambitna, jeśli chodzi o następny budżet.

Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Zapewnienie większego budżetu na działania na rzecz klimatu i zatrudnienie młodzieży nie było łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę wstępny wniosek Rady, ale byliśmy zdecydowani i uzyskaliśmy w ramach tego procesu poparcie ze strony głównych grup politycznych. Takie od początku były nasze priorytety. Są to priorytety europejskich obywateli, a naszym celem od samego początku było zapewnienie im odpowiedniego finansowania, bez względu na czas trwania negocjacji lub ewentualny sprzeciw.

Pierre Larrouturou, negocjator Grupy S&D w tej sprawie, powiedział:

- Wydaje się, że nasze wnioski okazały się zbyt postępowe dla niektórych państw członkowskich. Niemniej jednak, mimo że wczoraj wieczorem odnieśliśmy znaczące zwycięstwo, budżet ten wciąż pozostaje w dużej mierze niewystarczający. Od tej chwili nasza praca będzie koncentrować się na mobilizowaniu środków własnych, tak aby następny budżet był lepiej przygotowany, aby sprostać rzeczywistym wymaganiom ludzi.

Uwaga dla wydawców:

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego uzyskali zwiększenie funduszy na realizację priorytetów PE w wysokości 850 mln EUR (o 400 mln EUR więcej w porównaniu z projektem budżetu Komisji)

·         Na wydatki związane z klimatem: 504,8 mln EUR i 1,3 mln EUR dla Agencji Środowiska, a ponadto jednostronne oświadczenie Komisji nt. wzmocnienia tych linii w ciągu roku, jeśli znajdą się na to środki.

·         Priorytet Młodzież: o 50 mln EUR więcej na program Erasmus i o 28,3 mln EUR więcej na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które można dodatkowo zwiększyć w ramach projektu budżetu korygującego w oparciu o wskaźnik absorpcji w ramach programu.

·         Wzmocnienie programu na rzecz MŚP: o 77 mln EUR więcej

·         Na programy kulturalne i obywatelskie: o 8,7 mln EUR więcej

·         Na działania zewnętrzne: o 20 mln EUR więcej na Europejski Instrument Sąsiedztwa dla krajów śródziemnomorskich i o 20 mln EUR więcej na Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynatorka
Hiszpania
LARROUTUROU  Pierre
LARROUTUROU Pierre
Członek
Francja

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Parlament Europejski popiera apel Grupy S&D o reformę przestarzałych reguł fiskalnych UE