Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Na zakończenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, które odbyło się w Brukseli z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz krajów Afryki

Komunikat prasowy

Following the vote today in Plenary, the European Parliament backed a resolution calling for a comprehensive renewal of the post-Cotonou partnership

Komunikat prasowy

Wzmocnienie współpracy UE-NATO jest konieczne dla bezpieczeństwa europejskich obywateli w świetle pogarszającego się środowiska bezpieczeństwa w

Komunikat prasowy

Parlament Europejski poparł dziś apel Grupy S&D w sprawie tego, by wzmocnienia pozycji kobiet stało się centralnym elementem polityki zagranicznej UE

Komunikat prasowy

Pięć lat temu świat z wielkim szokiem oglądał zdjęcia zawalonej fabryki odzieży Rana Plaza w Bangladeszu. Komisja Europejska wyznaczyła rządowi

Komunikat prasowy

Infrastruktura, ochrona dzikiej przyrody i oceanów, bezpieczeństwo żywnościowe i „niebieska gospodarka” były najważniejszymi tematami, jakie znalazły

08 Mar 2018
Wydarzenie

S&D Progressive Society team event on: Building alliances towards a new model of development in Europe.Our Group is undertaking a major reflection on

Komunikat prasowy

Parlament Europejski poparł dziś rezolucję Socjalistów i Demokratów, która zdecydowanie potępia współczesne niewolnictwo dzieci na Haiti. Zgodnie z

Komunikat prasowy

W obliczu dramatycznej sytuacji politycznej i humanitarnej, w której pogrążona jest Demokratyczna Republika Konga, z inicjatywy Grupy S&D Parlament

Komunikat prasowy

Grupa S&D ostro protestuje przeciwko ogłoszeniu przez administrację USA zamrożenia wsparcia budżetowego w wysokości 65 milionów USD na rzecz Agencji