Podziel się:

Dnia 30 stycznia Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany dokument otwierający debatę w sprawie zrównoważonego rozwoju w UE i poza nią, zawierający propozycje trzech scenariuszy na przyszłość. Komentując dzisiejszą debatę w Parlamencie Europejskim na temat dokumentu, Udo Bullmann, przewodniczący Grupy S&D, powiedział:

  • W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy byliśmy świadkami wezwania ze strony tysięcy Europejczyków do radykalnej zmiany kursu przez ich rządy. Młodzi ludzie wychodzą na ulicę, bo chcą, abyśmy zwalczali zmianę klimatu i ratowali przyszłość naszej planety. W tym samym czasie powstania społeczne, takie jak ruch żółtych kamizelek we Francji, odzwierciedlają głęboko zakorzenione frustracje spowodowane status quo i niesprawiedliwościami społecznymi. Są one wyrazem kryzysu na tle społecznym, gospodarczym, ekologicznym, jak też politycznym. 
  • Aby znaleźć rozwiązanie tego kryzysu, musimy zmagać się jednocześnie z wszystkimi jego aspektami. Nie możemy dekarbonizować gospodarki bez zapewnienia, że obywateli stać będzie na ekologicznie czystą energię. Nie możemy eliminować nierówności bez tworzenia zielonej gospodarki, w której powstają wysokiej jakości miejsca pracy. Komisja wyraźnie to rozumie i wyraża w pierwszym scenariuszu dokumentu otwierającego debatę. W tym scenariuszu cele zrównoważonego rozwoju autorstwa ONZ-etu są punktem wyjściowym do opracowywania strategii politycznych we wszystkich dziedzinach. Niezależnie od tego, czy mówimy o umowach handlowych, ustawodawstwie w ochronie zdrowia czy warunkach pracy, cele zrównoważonego rozwoju muszą być naszym kompasem.
  • Nie ma czasu do stracenia. Europa musi być zarządzana inaczej, a wszelkie wysiłki – podejmowane w ramach porozumienia dotyczącego zrównoważonego rozwoju, z celami i wskaźnikami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi traktowanymi na równi. Tylko w taki sposób możemy iść naprzód.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE okazuje solidarność z krajami partnerskimi, walczącymi z pandemią COVID-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Przyszłość Europy jest związana z przyszłością Afryki. Nowa strategia UE-Afryka musi być sprawiedliwa i zrównoważona dla obu stron