Podziel się:

Poprawa stosunków w drodze dialogu społecznego oraz poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych są niezbędne dla budowy odpowiedzialnego i zrównoważonego przemysłu konfekcyjnego w Bangladeszu - mówią eurodeputowani S&D.

Łańcuch dostaw odzieży znajduje się w agendzie politycznej Unii Europejskiej. Po głosowaniu 21 marca w Komisji Rozwoju (DEVE) w sprawie rezolucji dotyczącej przemysłu konfekcyjnego, która wzywa Komisję Europejską do opracowania szeregu wiążących przepisów dotyczących łańcuchów dostaw odzieży, a przed kwietniowym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym, nie można nie doceniać całokształtu kwestii związanych ze sprawiedliwym łańcuchem dostaw w przemyśle konfekcyjnym.

Czteroosobowa delegacja eurodeputowanych S&D z Komisji Rozwoju (DEVE), pod przewodnictwem Arne Lietza, odwiedziła Dhakę w Bangladeszu w ramach trzydniowej misji informacyjnej. Członkowie delegacji odwiedzili fabrykę odzieży gotowej (RMG), objętą procedurą naprawczą oraz fabrykę skórzanych butów, która eksportuje około 90% swoich produktów do UE. Delegacja stwierdziła, że doszło do poprawy wdrażania warunków bezpieczeństwa; należy jednak również stworzyć większe możliwości w zakresie negocjacji zbiorowych.

Bangladesz został wymieniony w specjalnym paragrafie na Międzynarodowej Konferencji Pracy (MOP) w Genewie, w czerwcu 2016 roku. MOP wezwała Bangladesz do rozwiązania czterech kwestii: pełnej zgodności projektu ustawy w sprawie stref przetwórstwa wywozowego (EPZ) i bangladeskiej ustawy o pracy (BLA) z kluczowymi warunkami Konwencji ONZ o Pracy, dotyczącymi zakładania związków zawodowych i prawa dotyczącego swobody działalności związków zawodowych.  

Eurodeputowany S&D, Norbert Neuser, szef misji, powiedział:

- Bangladesz na dużą skalę poprawił rozwój sektora konfekcyjnego, a ACCORD i ALLIANCE stanowią zachęcające przykłady tego, co można osiągnąć, jeśli przedsiębiorstwa, rządy i pracownicy starają się poprawić standardy.

- Oddzielne spotkania odbyli z nami przewodniczący Parlamentu, minister handlu, JE Tofail Ahmed, minister ds. pracy i zatrudnienia, JE Md. Mujibul Haque, Bangladeskie Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Odzieży (BGMEA), przedstawiciele marek i reprezentanci pracowników, a także MOP, szefowa opozycji, Begum Chaleda Zia i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, profesor Muhammad Yunus. Delegacja miała też zaszczyt zostać przyjęta przez Jej Ekscelencję, premier Sheikh Hasinę.

- Wszystkie strony wykazały się gotowością i dobrą wolą do nawiązania dialogu w kwestii praw pracowniczych; mamy nadzieję, że przełoży się to na konkretny postęp przed majowym przeglądem Paktu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Dhace i przed konferencją genewską MOP w połowie czerwca.

Eurodeputowana S&D, Linda McAvan, przewodnicząca Komisji Rozwoju (DEVE) w PE, powiedziała:

- W ostatnich dziesięcioleciach Bangladesz osiągnął godne uwagi wyniki, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, czemu towarzyszył rozwój praw człowieka. Przemysł konfekcyjny, który był głównym tematem naszej wizyty, odegrał istotną rolę w tym wzroście gospodarczym; zauważyliśmy, że od czasu tragedii w fabryce Rana Plaza, do której doszło cztery lata temu, udało się poprawić bezpieczeństwo budynków i bezpieczeństwo pracy.

Eurodeputowany Norbert Neuser, koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju (DEVE), powiedział:

- Jako członkowie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, w naszych stosunkach z Bangladeszem, podobnie jak z innymi krajami, kierujemy się naszymi podstawowymi wartościami, wśród których wysokie miejsce zajmuje przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, a w szczególności swobody zrzeszania się i negocjacji zbiorowych. Dlatego też naszym zdaniem tak ważne jest pełne wdrożenie Paktu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
 
Eurodeputowana S&D, Agnes Jongerius, członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMPL) oraz Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), powiedziała:

- Wzmocnienie związków zawodowych poprzez budowanie ich zdolności jest kluczową częścią każdego funkcjonującego rynku pracy i stosunków przemysłowych. Dlatego też zachęcamy rząd Bangladeszu do inwestowania w tę dziedzinę w sektorze RMG.

Galeria mediów

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
NEUSER Norbert

NEUSER Norbert

Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Komunikat prasowy

Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć! 25 rocznica ludobójstwa w Srebrenicy

Komunikat prasowy

Jednostronne działania Turcji zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego