Podziel się:

W swoich zaleceniach z dnia 4 kwietnia 2017 roku w następstwie dochodzenia w sprawie afery Dieselgate Parlament wezwał Komisję Europejską do przedłożenia do października 2018 roku „kompleksowego sprawozdania z działań podjętych przez Komisję i państwa członkowskie w sprawie wniosków i zaleceń komisji śledczej”. Sprawozdanie to zostało dzisiaj przesłane do Parlamentu Europejskiego.

 

Sprawozdanie jasno określa działania podjęte przez Komisję i odnośne prawodawstwo, które zostało uzgodnione lub które jest nadal przedmiotem dyskusji; sprawozdanie milczy natomiast na temat jakichkolwiek działań podejmowanych przez rządy krajowe, zwłaszcza w odniesieniu do egzekwowania przepisów i działań zaradczych przeciwko nieuczciwym producentom samochodów.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. komisji EMIS, eurodeputowany Seb Dance powiedział:

 

- Jako Grupa S&D przyjmujemy z zadowoleniem działania podjęte do tej pory przez Komisję, która poważnie potraktowała aferę Dieselgate. Po wprowadzeniu nowego testu emisji podczas jazdy w rzeczywistych warunkach drogowych - który kontroluje zgodność pojazdów z limitami emisji w warunkach drogowych - oraz dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie homologacji typu i nadzoru rynku, prawdopodobnie nigdy nie będziemy już świadkami takiej afery w UE.

 

- Począwszy od 2020 roku Komisja będzie również uprawniona do badania pojazdów znajdujących się na rynku, podejmowania działań w kwestii wycofywania aut w całej UE, rozstrzygania sporów w sprawie niezgodnej z przepisami homologacji i nakładania unijnych grzywien na podmioty gospodarcze.

 

- Niestety, wygląda na to, że państwa członkowskie są mniej skłonne do zapewnienia przejrzystości w sektorze motoryzacyjnym. Wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że nie angażują się one i nie podejmują działań w celu zapewnienia czystego powietrza swoim obywatelom.  

  

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Kathleen Van Brempt, która była przewodniczącą komisji parlamentarnej EMIS, powiedziała:

 

- Działania krajowe nie tylko nie zostały ujęte w sprawozdaniu, ale również w dużym stopniu nie zostały podjęte. Trzy lata po wybuchu afery Dieselgate tylko trzy czwarte spośród dotkniętych nią pojazdów grupy Volkswagena zostało poddanych aktualizacji oprogramowania, co oznacza, że 1,8 miliona pojazdów VW, w których zastosowano oszukańcze oprogramowanie, wciąż jeździ po drogach UE. Opóźniają się ponadto działania naprawcze w odniesieniu do pojazdów innych producentów samochodów wyposażonych w urządzenia zakłócające.

 

- Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że akcje wycofywania pojazdów VW, które miały miejsce, wydają się nieskuteczne. Testy przeprowadzone przez Joint Research Centre[1] na samochodach przed i po ich wycofaniu pokazują wyższe emisje po aktualizacji oprogramowania. Po wycofaniu emisje z co drugiego testowanego samochodu (Skoda Yeti) przekroczyły próg protokołu pomiaru Komisji, dotyczący podejrzanego działania urządzenia zakłócającego[2]. Jest rzeczą oczywistą, że same poprawki oprogramowania nie są wystarczające i że, podobnie jak poprawki Diesla, nałożone przez władze USA[3], potrzebne będą modernizacje sprzętu (lub wymiana aut).

 

- W Niemczech producenci samochodów zdają się to uznawać. W porozumieniu z rządem zgodzili się oni zapłacić konsumentom za wymianę samochodów lub zainstalowanie nowego sprzętu w celu spełnienia norm w zakresie emisji. Poprawi to jakość powietrza w niemieckich miastach. Ale inni europejscy obywatele nie mogą być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Aby oczyścić powietrze w całej Europie, modernizacje sprzętu muszą być dokonywane wszędzie i muszą być one opłacane przez producentów samochodów. Wzywamy Komisję do zwołania Rady Ministrów, poświęconej w szczególności działaniom następczym po wybuchu afery Dieselgate, aby zintensyfikować działania krajowe i usprawnić działania naprawcze w całej UE.

 

[1] https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/joint-research-centre-2017-light-duty-vehicles-emissions-testing

[2] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMIS/DV/2017/02-09/C_2017_352_EN.pdf

[3] Aby uzyskać porównanie pomiędzy wycofywaniem aut w UE (ograniczone do aktualizacji oprogramowania) i w USA (obejmujące wszystkie wiążące się z tym poprawki sprzętowe), prosimy przeczytać poniższą publikację ICCT: 

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT-briefing_VW-fixes_USvEU_20171214.pdf 

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Sąd UE potwierdza naszą krytykę dotyczącą dopuszczalnych limitów szkodliwych emisji z silników Diesla w UE

Komunikat prasowy

Parlament chce 40% redukcji emisji CO2 z samochodów do roku 2030

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia wiążących celów krajowych w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych