Podziel się:

Eurodeputowani S&D zaapelowali o to, by w budżecie UE na 2016 rok dostępne były znacznie większe fundusze w odpowiedzi na obecny kryzys związany z falą uchodźców.

Zabierając głos przed upływem terminu na dokonanie zmian w budżecie na 2016 r., rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Budżetowej, Eider Gardiazábal powiedziała:
 
- Rządy wreszcie zaczynają sobie uświadamiać rozmiary kryzysu związanego z falą uchodźców. Polityczny impuls zmierza w kierunku bardziej współczującej i ludzkiej reakcji, o co od dawna apelowaliśmy. Musimy teraz zapewnić, by rządy i społeczności lokalne dysponowały funduszami niezbędnymi do integracji osób ubiegających się o azyl w ich nowych miejscach zamieszkania. Musimy działać zdecydowanie i realistyczne w kwestii środków potrzebnych do osiągnięcia tego celu, a Komisja musi uczynić to priorytetem w budżecie UE na rok 2016. Jak się wydaje, politycy wreszcie znaleźli właściwe rozwiązanie; teraz musimy upewnić się, że będziemy mieli środki finansowe na ten cel.
 
- Pomimo tego priorytetu, nie możemy pozwolić na to, by krótkoterminowe zarządzanie kryzysowe odbiło się kosztem inwestycji, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i wzmocnić integrację europejską. Nadal przewodzimy światu w wielu dziedzinach nauki i techniki; w przyszłości nie będzie tak jednak bez dalszych inwestycji i innowacji. Będziemy walczyć o to, by europejski budżet na program „Horyzont 2020”, dotyczący badań i rozwoju został uchroniony przed dalszymi cięciami, podobnie jak instrument „Łącząc Europę”, który wspiera inwestycje w infrastrukturę transgraniczną.
 
Jens Geier, szef zespołu negocjacyjnego Grupy S&D ds. budżetu na 2016 rok, powiedział:
 
- Chociaż kryzys azylowy zdominował ostatnio pierwsze strony gazet, nie możemy zapominać o innym kryzysie w Europie - bezrobociu wśród młodzieży. W dalszym ciągu ponad 20% młodych ludzi w Europie nie uczy się, nie pracuje lub nie przechodzi szkolenia. Mimo to propozycja budżetu Komisji nie przewiduje żadnego zwiększenia funduszy na walkę z kryzysem. Jest to nie do przyjęcia. Obecny budżet jest zbyt mały, by zmienić sytuację naszej młodzieży; nie przestaniemy walczyć dopóty, dopóki każdy młody człowiek nie będzie miał możliwości pracy, nauki i pełnego rozwoju.

- Nie do przyjęcia są również proponowane przez Radę cięcia w kwestii płatności. Musimy unikać spiętrzenia się niezapłaconych rachunków, co groziłoby opóźnieniami i wypłatą odsetek za opóźnione płatności. Dodatkowa presja po stronie płatności z budżetu, taka jak koszty konkretnych działań, uzgodnionych już w ramach pomocy dla Grecji, nie może odbić się kosztem innych programów, które mają zasadnicze znaczenie dla długoterminowej konkurencyjności Europy. Potrzebujemy dodatkowych środków na 2016 rok, aby rozwiązać ten problem.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
GEIER Jens

GEIER Jens

Head of delegation
Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D o nowym pakcie w sprawie migracji i azylu: Solidarność musi być regułą, a nie wyjątkiem

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dialog to jedyna droga naprzód. Turcja musi powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych nielegalnych i jednostronnych działań we wschodniej części Morza Śródziemnego

Komunikat prasowy

Trzeba nałożyć sankcje na Łukaszenkę i białoruski reżim i jak najszybciej przeprowadzić wolne wybory - mówi Iratxe García