Podziel się:

Eurodeputowani S&D wzywają włoskie władze do podjęcia konstruktywnego dialogu z UE w celu przedstawienia budżetu na rok 2019, mającego na celu poprawę warunków życia włoskich obywateli.

 

Komisja Europejska, w ramach bezprecedensowego posunięcia, odrzuciła wczoraj projekt budżetu, przedstawiony przez populistyczny rząd, na którego czele stoi Giuseppe Conte.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy gospodarcze i monetarne, Mercedes Bresso powiedziała:

 

- Włoski rząd celowo rozpoczął konflikt z instytucjami UE w sprawie budżetu na rok 2019. Próbuje on przedstawić to jako walkę Europy przeciwko Włochom dla celów wyborczych, ale jest to oszustwo.

 

- Projekt budżetu włoskiego rządu będzie niekorzystny dla Włochów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, poczynając od pracowników, rodzin i MŚP. Dlatego też prawdziwa walka dotyczy przyszłości, jakiej chcemy dla Europy. W związku z tym postępowe siły muszą się zjednoczyć i zaproponować alternatywną wizję przyszłości Włoch i Europy.

 

Eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Roberto Gualtieri powiedział:

 

- Obecny włoski rząd przedstawił populistyczny i wyborczy budżet. Jest to lekkomyślne i populistyczne posunięcie, za które cenę zapłacą przyszłe włoskie pokolenia. Nikt nie powinien ośmielać się igrać z przyszłością swoich obywateli dla tanich wyborczych spekulacji.

 

- W przeciwieństwie do twierdzeń rządu, ten projekt budżetu toruje drogę nowym środkom oszczędnościowym. Nowe środki, wprowadzone przez rząd, są w większości finansowane z haniebnej amnestii podatkowej i będą wymagały w nadchodzących latach znacznych cięć wydatków, co podkopie dobrobyt, badania i edukację oraz inwestycje.

 

- Nie ma on nic wspólnego z budżetem zorientowanym na wzrost inwestycji. Wzywamy włoskie władze do podjęcia dialogu z Komisją Europejską w celu zapewnienia wsparcia dla inwestycji i pobudzenia tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès powiedziała:

 

- Włochy przez wiele lat korzystały z elastyczności oferowanej przez europejskie reguły fiskalne w wysokości do 30 miliardów euro (1,8% włoskiego PKB) i 8,9 mld euro z planu Junckera na wsparcie inwestycji, MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy. Staniemy zdecydowanie w obronie włoskich obywateli pod przewodnictwem komisarza Moscoviciego.

 

- Nie dotrzymując swoich zobowiązań, Włochy naruszają zaufanie ze strony europejskich partnerów. Ponadto czyniąc to prawicowy włoski rząd wystawia również na szwank wszelkie próby poważnej dyskusji na temat tak bardzo koniecznej reformy strefy euro oraz dokonania przeglądu Paktu Stabilności i Wzrostu, który musi zostać dostosowany do celu inwestycyjnego, zagregowanego popytu i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja
 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Szybka poprawka CRR: Nowe przepisy zmuszą banki do wpompowania pieniędzy w realną gospodarkę

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej