Podziel się:

Zabierając głos na seminarium wysokiego szczebla w Parlamencie Europejskim, eurodeputowana Martina Werner, rzeczniczka Grupy S&D ds. kwestii przemysłowych, powiedziała, że komunikat Komisji dotyczący przyszłej polityki przemysłowej, opublikowany w ubiegłym tygodniu, był pierwszym dobrym, ale spóźnionym krokiem.

- Musimy chronić miejsca pracy i wzrost gospodarczy w Europie. Komisja ma obowiązek przedstawić konkretne wnioski w celu zapewnienia przemysłowi UE odpowiednich ram prawnych, aby mógł się on rozwijać w kontekście globalizacji. 

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Kathleen van Brempt powiedziała:

- Musimy zdać sobie sprawę z tego, że polityka przemysłowa i postępowa polityka energetyczna powinny iść ze sobą w parze. Wspieranie efektywności energetycznej i transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, jest konieczne dla zapewnienia przyszłości naszej Unii.

 

Eurodeputowany Edouard Martin, sprawozdawca Grupy S&D w sprawie przemysłu metali nieszlachetnych i sprawozdawca cień w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powiedział:

- Przemysł ma kluczowe znaczenie dla Europy. Potrzebujemy przemysłu, który będzie pracował na rzecz poprawy jakości życia naszych obywateli. Potrzebujemy sprawiedliwego handlu, aby odejść od liberalnej doktryny, która chce, byśmy wierzyli, że rozwiązanie polega na niższych kosztach produkcji. Tak nie jest! 

 

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D reaguje na wniosek Komisji w sprawie strategii dotyczącej szczepień: „Pandemia jeszcze się nie skończyła. Musimy przygotować się na przyszłe wyzwania!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Od produktów wycofanych z użytku do zrównoważonej produkcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym w celu pobudzenia odbudowy społecznej i gospodarczej po pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy