Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu w sprawie nowej Komisji Europejskiej, kierowanej przez przewodniczącego Komisji, Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Gratulujemy Jeanowi-Claude'owi Junckerowi udanego wyniku głosowania w sprawie jego ekipy i jego mandatu jako przewodniczącego Komisji na najbliższych pięć lat. Wynik głosowania, przy 423 głosach za, to świetny rezultat, a nasza Grupa odegrała istotną rolę w jego osiągnięciu.

- Panie Juncker, praca jeszcze się nie skończyła; w istocie dopiero dziś się rozpoczyna. Słyszeliśmy wszystko, co Pan powiedział - powiedział Pan, że potrójne AAA w sprawach społecznych jest równie ważne jak potrójne AAA w sprawach gospodarczych. Niech Pan wywiąże się ze swoich obietnic i je zrealizuje.

- Nasza Grupa wniosła istotny wkład do tej nowej Komisji i nalegamy na ścisłą współpracę z PE, do czego się Pan osobiście zobowiązał.

- Dzięki trzem wiceprzewodniczącym w kluczowych obszarach polityki, dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju, unii energetycznej i polityki zagranicznej oraz pięciu komisarzom w kluczowych obszarach polityki - m.in. dotyczących spraw gospodarczych i monetarnych - nasza Grupa ma silną pozycję, aby mogła mieć realny wpływ w kwestii budowy bardziej socjalnej Europy. Naszym priorytetem jest walka z bezrobociem oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

- Plan inwestycyjny nie może się ograniczyć do prostej operacji kosmetycznej. To od niego zależeć będzie przyszłość bardziej dostatniej Europy.

- Poczynione zobowiązanie do przedstawienia wniosku przed świętami Bożego Narodzenia w sprawie planu inwestycyjnego w wysokości 300 miliardów euro, jest krokiem w dobrym kierunku. Potrzebujemy jasnych szczegółów na temat sposobu, w jaki ten plan zostanie wprowadzony w życie. Mamy konkretne propozycje; a mianowicie, aby wprowadzić pieniądze z Europejskiego Mechanizm Stabilności (ESM) do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI); aby nie brać pod uwagę w budżetach krajowych prawdziwie europejskich inwestycji dokonywanych przez państwa członkowskie i wreszcie aby zdefiniować kulturę jako główny cel planu inwestycyjnego.

- Stoczyliśmy udaną batalię polityczną w kwestii przeniesienia leków do Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia. Ponadto uzyskaliśmy zapewnienie, że wyraźnym priorytetem pozostaje nie tylko polityka sąsiedztwa, ale także kontynuacja procesu rozszerzenia.

- W kwestii handlu międzynarodowego oraz roli mechanizmów rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwem (ISDS), przewodniczący Komisji, Juncker opowiedział się wyraźnie za przestrzeganiem prawa UE. Potrzebujemy jednak większej jasności co do tego, w jaki sposób stanowisko to będzie wdrażane w przypadku przyszłych traktatów, takich jak TTIP i CETA.

- Będziemy wreszcie nalegać na realizację przyjętego zobowiązania w kwestii bardziej skutecznych i wspólnych europejskich działań w sprawie polityki migracyjnej. Wraz z Federiką Mogherini będziemy w stanie sprawić, by głos Europy był słyszany na całym świecie.

 

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García