Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu w sprawie nowej Komisji Europejskiej, kierowanej przez przewodniczącego Komisji, Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Gratulujemy Jeanowi-Claude'owi Junckerowi udanego wyniku głosowania w sprawie jego ekipy i jego mandatu jako przewodniczącego Komisji na najbliższych pięć lat. Wynik głosowania, przy 423 głosach za, to świetny rezultat, a nasza Grupa odegrała istotną rolę w jego osiągnięciu.

- Panie Juncker, praca jeszcze się nie skończyła; w istocie dopiero dziś się rozpoczyna. Słyszeliśmy wszystko, co Pan powiedział - powiedział Pan, że potrójne AAA w sprawach społecznych jest równie ważne jak potrójne AAA w sprawach gospodarczych. Niech Pan wywiąże się ze swoich obietnic i je zrealizuje.

- Nasza Grupa wniosła istotny wkład do tej nowej Komisji i nalegamy na ścisłą współpracę z PE, do czego się Pan osobiście zobowiązał.

- Dzięki trzem wiceprzewodniczącym w kluczowych obszarach polityki, dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju, unii energetycznej i polityki zagranicznej oraz pięciu komisarzom w kluczowych obszarach polityki - m.in. dotyczących spraw gospodarczych i monetarnych - nasza Grupa ma silną pozycję, aby mogła mieć realny wpływ w kwestii budowy bardziej socjalnej Europy. Naszym priorytetem jest walka z bezrobociem oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

- Plan inwestycyjny nie może się ograniczyć do prostej operacji kosmetycznej. To od niego zależeć będzie przyszłość bardziej dostatniej Europy.

- Poczynione zobowiązanie do przedstawienia wniosku przed świętami Bożego Narodzenia w sprawie planu inwestycyjnego w wysokości 300 miliardów euro, jest krokiem w dobrym kierunku. Potrzebujemy jasnych szczegółów na temat sposobu, w jaki ten plan zostanie wprowadzony w życie. Mamy konkretne propozycje; a mianowicie, aby wprowadzić pieniądze z Europejskiego Mechanizm Stabilności (ESM) do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI); aby nie brać pod uwagę w budżetach krajowych prawdziwie europejskich inwestycji dokonywanych przez państwa członkowskie i wreszcie aby zdefiniować kulturę jako główny cel planu inwestycyjnego.

- Stoczyliśmy udaną batalię polityczną w kwestii przeniesienia leków do Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia. Ponadto uzyskaliśmy zapewnienie, że wyraźnym priorytetem pozostaje nie tylko polityka sąsiedztwa, ale także kontynuacja procesu rozszerzenia.

- W kwestii handlu międzynarodowego oraz roli mechanizmów rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwem (ISDS), przewodniczący Komisji, Juncker opowiedział się wyraźnie za przestrzeganiem prawa UE. Potrzebujemy jednak większej jasności co do tego, w jaki sposób stanowisko to będzie wdrażane w przypadku przyszłych traktatów, takich jak TTIP i CETA.

- Będziemy wreszcie nalegać na realizację przyjętego zobowiązania w kwestii bardziej skutecznych i wspólnych europejskich działań w sprawie polityki migracyjnej. Wraz z Federiką Mogherini będziemy w stanie sprawić, by głos Europy był słyszany na całym świecie.

 

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba wzmocnić prawa socjalne, aby poprawić jakość życia ludzi - domaga się Grupa S&D przed ogłoszeniem planu działania Komisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D do prezesów firm farmaceutycznych: Dostarczajcie szczepionki, a nie kiepskie wymówki!

Komunikat prasowy

Darmowy roaming to przykład europejskiego sukcesu. I niech tak pozostanie - mówi Grupa S&D