Podziel się:

W pierwszą rocznicę przystąpienia UE do konwencji stambulskiej Grupa S&D wzywa państwa członkowskie do jej jak najszybszej ratyfikacji oraz przyspieszenia negocjacji, aby umożliwić jej ratyfikację również przez UE. Konwencja stambulska jest najbardziej kompleksową umową międzynarodową i pierwszym prawnie wiążącym instrumentem zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy fizycznej, psychologicznej i domowej.

 

Współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. konwencji stambulskiej, eurodeputowana S&D, Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy powiedziała:

 

- 13 czerwca mija rok od podpisania przez UE konwencji stambulskiej; była to historyczna chwila dla wszystkich kobiet w całej Unii. Kobiety, które padły ofiarą przestępstw na tle płciowym i przemocy domowej, wreszcie mogą przekonać się, że ich prawa są chronione.

- Jednak dotychczasowy postęp w tej kwestii jest całkowicie rozczarowujący i przygnębiający. Podczas gdy Parlament Europejski przyjął z wielkim zadowoleniem przystąpienie UE do konwencji i przytłaczającą większością głosów przyjął we wrześniu 2017 roku sprawozdanie wzywające do jej ratyfikacji, Rada wciąż z tym zwleka, a nawet aktywnie blokuje ratyfikację, powołując się przy tym na powody prawne. Odrzucamy te argumenty, ponieważ nie mają one podstawy prawnej.

- Tymczasem poziom przemocy wobec kobiet w całej UE pozostaje alarmujący. To wstyd, że 10 państw członkowskich do tej pory nie ratyfikowało konwencji. Jako Socjaliści i Demokraci wzywamy państwa członkowskie do wywiązania się z podjętych zobowiązań i bezzwłocznej ratyfikacji konwencji stambulskiej. Jesteśmy to winni europejskim kobietom i dziewczętom.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, eurodeputowana Iratxe García Pérez powiedziała:

 

- Miliony kobiet i dziewcząt w UE codziennie cierpi z powodu utrzymującej się dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy ze względu na płeć, czego dowodzą dane, przedstawione przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Są one prześladowane, bite, gwałcone, a nawet zabijane za bycie kobietami. Nie możemy już dłużej tego tolerować.

- Niedawna negatywna reakcja na prawa kobiet i ostry sprzeciw wobec ratyfikacji, które obecnie obserwujemy, są niedopuszczalne. Apelujemy do państw członkowskich, aby zdecydowanie zaangażowały się w ochronę godności wszystkich kobiet i dziewcząt w UE i jak najszybciej ratyfikowały konwencję stambulską.

- Dla nas, Socjalistów i Demokratów, walka o położenie kresu przemocy wobec kobiet jest priorytetem. Nadal będziemy walczyć o ich ochronę przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji.

 

Uwaga dla wydawców:

W dniu 13 czerwca 2017 roku UE podpisała konwencję stambulską. Konwencja zobowiązuje strony do wdrożenia środków ochrony ofiar, ścigania sprawców i zapobiegania przestępstwom na tle płciowym. Rada Europy przyjęła konwencję w 2011 roku, a weszła w życie w 2014 roku.

Do tej pory wszystkie kraje UE podpisały konwencję stambulską, ale 10 państw członkowskich wciąż jej nie ratyfikowało, a mianowicie: Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Słowacja i Wielka Brytania.

Konwencja stambulska stanowi najdalej idący międzynarodowy traktat dotyczący przemocy wobec kobiet. Poza przemocą domową, dotyczy ona przemocy fizycznej i psychicznej, takiej jak gwałt, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, przymusowa aborcja i sterylizacja, molestowanie seksualne i nękanie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kobiety są na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19. Socjaldemokraci apelują do UE o podjęcie działań, aby udzielić im wsparcia!

Komunikat prasowy

Europa ma wreszcie strategię na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Teraz musi ona przynieść skutek!

Komunikat prasowy

Iratxe García podpisała protokół ustaleń z parlamentarną grupą Morena w meksykańskim Senacie