Podziel się:

Parlament Europejski poparł dzisiaj wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD). Fundusz połączy nowy Fundusz Gwarancyjny EFSD i istniejące narzędzia w jeden fundusz, mający na celu zwiększenie inwestycji w Afryce i pomoc w walce z podstawowymi przyczynami kryzysu migracyjnego.

 

Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Budżetowej Parlamentu i współautorka sprawozdania, Eider Gardiazábal Rubial, powiedziała:

 

- Europa ma wyraźny interes w rozwoju Afryki. W ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy wiele nowych narzędzi współpracy z afrykańskimi rządami i partnerami. Ten nowy fundusz zgromadzi istniejące narzędzia w jednym miejscu, co ułatwi zarządzanie i uniknięcie ich powielania. Zostanie on uzupełniony nowym Funduszem Gwarancyjnym EFSD w wysokości 1,5 mld euro. Ma on zmobilizować 44 mld euro na inwestycje, pomagając w tworzeniu nowych miejsc pracy, pobudzając wzrost gospodarczy oraz zapewniając stabilność w wielu krajach rozwijających się.

 

Eurodeputowany S&D i współautor sprawozdania dla Komisji Rozwoju Parlamentu, Doru Frunzulică, powiedział:

 

- Zgromadzenie tych funduszy w jednym miejscu przyczyni się do wsparcia celów rozwojowych UE. Głównym celem musi pozostać likwidacja ubóstwa poprzez pobudzanie publicznych i prywatnych inwestycji w Afryce. Udało się nam zapewnić, by w sprawozdaniu zostały uwzględnione zabezpieczenia społeczne, pracownicze i środowiskowe. EFSD będzie wspierać lokalne przedsiębiorstwa w krajach najsłabiej rozwiniętych oraz przyczyniać się do wdrożenia paryskiego porozumienia w sprawie klimatu, kierując inwestycje do sektorów, które wnoszą wkład do łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu. 

 

Soraya Post, eurodeputowana S&D, odpowiedzialna za nowy fundusz w Komisji Spraw Zagranicznych, powiedziała:

 

- Popieramy zasady tego nowego funduszu, ale musimy współpracować z Komisją, aby zapewnić, że będzie on działał skutecznie i wesprze politykę zagraniczną UE. Parlament Europejski powinien odgrywać istotną rolę w nadzorze nad tym nowym funduszem. Musimy dopilnować, aby koncentrował się on na krajach najmniej rozwiniętych i aby wspierał nasz ogólny cel w postaci wykorzenienia ubóstwa i osiągnięcia Celów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych na 2030 rok.

 

Uwaga dla wydawców

 

Obecnie rozpoczną się negocjacje pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem w sprawie ostatecznych szczegółów, dotyczących nowego funduszu.

 

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García