Podziel się:

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego postanowiła dziś zbadać warunki pracy w restauracjach McDonald’s w poszczególnych państwach członkowskich UE. Decyzja ta podjęta została w wyniku udanych petycji i będących ich efektem wysłuchań publicznych z udziałem przedstawicieli związków zawodowych z brytyjskiego związku zawodowego piekarzy, przemysłu spożywczego i branż pokrewnych (BFAWU), belgijskiej FGTB Horval i francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGT). 

Trzy oddzielne petycje do Parlamentu Europejskiego, z ponad 31.000 sygnatariuszami, odnoszą się do warunków pracy w restauracjach McDonald’s i obaw, dotyczących ich zgodności z prawem UE i Europejską Kartą Praw Podstawowych. 

W czasie wysłuchania publicznego Komisja Europejska zobowiązała się do zbadania sytuacji w zakresie „umów zero godzin” i „elastycznych miejsc pracy”. 

Komisja postanowiła napisać do McDonald’s i władz krajowych trzech państw członkowskich - Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii, aby umożliwić im właściwą reakcję na wysuwane zarzuty. Komisja rozważy również przeprowadzenie badania na temat niepewnych umów o pracę w całej UE. 

W międzyczasie petycje pozostaną otwarte do podpisu. O zbadanie tej sprawy zostanie również poproszona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. 

Eurodeputowana S&D, Jude Kirton-Darling powiedziała:

 - W Komisji Petycji usłyszeliśmy dziś głosy pracowników McDonald’s z Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, zatrudnionych na niepewnych umowach o pracę. Komisja oświadczyła dziś wyraźnie, że pracownicy zatrudnieni na „umowach zero godzin” powinni mieć pełne prawa wynikające z zatrudnienia w ramach prawa UE w sprawie pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz że istnieje potrzeba zbadania legalności „elastycznych miejsc pracy” w ramach prawa UE. 

- Te rodzaje umów są szkodliwe; na przykład pracownikom odmówiono podstawowych praw takich jak urlop macierzyński, płatny urlop lub odprawa z tytułu likwidacji miejsca pracy. Musimy stworzyć ogólnoeuropejski obraz sytuacji w dziedzinie niepewnego zatrudnienia, dzięki czemu będziemy mogli zrozumieć jego wpływ. Zaproponowaliśmy sporządzenie oceny wpływu niepewnego zatrudnienia we wszystkich państwach członkowskich UE, aby uzyskać lepszy obraz, a komisja napisze do McDonald’s, aby domagać się położenia kresu tym formom zatrudnienia w jego restauracjach.  

Eurodeputowany S&D, Edouard Martin powiedział: 

- Jak wynika z dzisiejszego wysłuchania publicznego, McDonald’s wykorzystuje luki prawne w przepisach UE i przepisach krajowych do stosowania dumpingu socjalnego. Niepewne warunki pracy i brak reprezentacji związkowej w miejscu pracy są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Prowadzi to do stresu, presji, dyskryminacji płacowej i poczucia, że postęp społeczny został zablokowany. Równowaga pomiędzy kosztami dla społeczeństwa i kosztami dla przedsiębiorstw na naszych rynkach pracy jest dziś nie do przyjęcia! 

- Szerokie poparcie dla tych trzech petycji wysyła wyraźny sygnał do McDonald’s, że trzeba to zmienić. Jako drugi pod względem wielkości prywatny pracodawca na świecie, McDonald’s ma szczególną pozycję i ponosi szczególną odpowiedzialność za swoich pracowników. Dlatego też jako Socjaliści i Demokraci przyjmujemy z zadowoleniem dzisiejszą decyzję, by zająć się tymi petycjami, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu tego rodzaju praktyki stosowane są we wszystkich państwach członkowskich. 

 

Uwaga dla wydawców: 

Trzy wymienione wyżej petycje dotyczą różnych praktyk, stosowanych przez McDonald’s w trzech krajach:

Brytyjska petycja dotyczy stosowania „umów zero godzin”. Oznaczają one, że pracownicy są zatrudnieni, ale nie mają zagwarantowanych godzin pracy i mogą być wezwani do pracy z dnia na dzień.

Belgijska petycja dotyczy tzw. „elastycznych miejsc pracy”. „Elastyczne miejsca pracy” są podobne do brytyjskich „umów zero godzin”, ale podlegają większej liczbie warunków, z których najbardziej znaczący jest taki, że pracownik musi przepracować co najmniej 4/5 pełnoetatowych godzin pracy w trzecim kwartale roku poprzedzającego.

Francuska petycja dotyczy reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach franczyzowych. Jeśli przedsiębiorstwa są franczyzowe, grozi im spadek poniżej progu 50 pełnoetatowych pracowników, co pozbawia pracowników prawa do przedstawiciela związków zawodowych i rady zakładowej. 

 

Link do petycji: http://www.thepetitionsite.com/en-gb/takeaction/192/530/032/

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wzmocnijcie prawa socjalne poprzez nadanie celom wiążącego charakteru - apeluje Grupa S&D do Komisji i rządów UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się ochrony konsumentów online na całym świecie