Podziel się:

Na dzień przed Światowym Dniem Dzikiej Przyrody ONZ Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie tego, w jaki sposób polityka handlowa UE może przyczynić się do walki z nielegalnym handlem dziką fauną i florą oraz do zachowania bioróżnorodności. Nielegalny handel dziką fauną i florą stanowi ogromnie opłacalną działalność przestępczą, z której roczne zyski szacowane są na 20 mld euro. UE przewodzi wysiłkom w ramach walki z podażową i popytową stroną kłusownictwa i nielegalnym handlem gatunkami chronionymi.

David Martin, eurodeputowany i sprawozdawca cień ds. sprawozdania, powiedział:

- Unia Europejska jest nie tylko ważnym rynkiem docelowym, ale również kluczowym szlakiem tranzytowym. Unia Europejska musi dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować ten okropny handel, który stanowi zagrożenie dla zagrożonych gatunków i kruchych ekosystemów.

- Po pierwsze, przestępstwa przeciwko dzikiej przyrodzie muszą być zwalczane w ramach zewnętrznej polityki handlowej UE. Umowy o wolnym handlu są doskonałą okazją do wzmocnienia międzynarodowych przepisów w tej kwestii w ramach zobowiązań zawartych w ambitnych rozdziałach dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju. Niedawno wynegocjowana umowa handlowa między UE i Wietnamem zwraca szczególną uwagę na ochronę dzikiej przyrody i powinna być w tym względzie wzorem dla przyszłych negocjacji handlowych.

- Po drugie, obowiązujące obecnie środki UE muszą zostać skutecznie wprowadzone w życie, zwłaszcza na szczeblu państw członkowskich. Wszystkie kraje UE muszą wziąć odpowiedzialność za tę kwestię.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: 8. program działań w zakresie środowiska powinien ukierunkować UE na zrównoważoną gospodarkę dobrobytu i ochronę różnorodności biologicznej