Podziel się:

Negocjatorzy Parlamentu i Rady doszli wczoraj do porozumienia politycznego w sprawie przedłużenia europejskiego planu inwestycyjnego do roku 2020, w celu zmobilizowania inwestycji publicznych i prywatnych w wysokości do 500 mld euro.

Eurodeputowany S&D, Udo Bullmann, negocjator Parlamentu Europejskiego, wraz z eurodeputowanym EPL, José Manuelem Fernandesem, powiedział:

- Wczorajsze porozumienie polityczne, dotyczące przedłużenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), to wynik ogromnego wysiłku całego zespołu negocjacyjnego Parlamentu. Wynik ten zapewnia większą skuteczność oraz większy nacisk na zrównoważone inwestycje, co poprawi wkład EFSI w modernizację i rewitalizację gospodarki UE.

- EFSI nie może być instrumentem, który działa tylko w celu uzyskania imponujących liczb i wskaźników. Jego rolą jest wspieranie projektów przynoszących wysokie zyski społeczne i gospodarcze. Zapewniliśmy, że taki będzie kluczowy element misji funduszu. Dzięki większej przejrzystości procedury selekcji, fundusz będzie zmuszony wybierać lepsze projekty, w mniejszym stopniu rywalizować z innymi źródłami finansowania, a także kłaść większy nacisk na walkę ze zmianami klimatycznymi, zgodnie z porozumieniem COP 21.

- Przygotowując się do tego negocjacyjnego maratonu, nasz zespół uważnie wsłuchiwał się w troski zainteresowanych stron i praktyków. Zwiększyło to jedynie naszą determinację w dążeniu do usprawnienia współpracy EFSI z lokalnymi partnerami, aby zapewnić również małym i średnim projektom szansę otrzymania wsparcia. Wczorajsze porozumienie to ogromna wygrana pod tym względem, ponieważ znacznie wzmacnia ono rolę podmiotów regionalnych, takich jak banki promocyjne i platformy inwestycyjne.

- Zaangażowanie Parlamentu nie kończy się tutaj. Walczyliśmy o prawo nominowania eksperta do rady sterującej EFSI. Ten niezależny ekspert sprawi, że wyścig po wymarzone sukcesy nie przeszkodzi w prawidłowym wdrożeniu nowych przepisów, które są obecnie wprowadzane.

Negocjatorka Grupy S&D w Komisji Budżetowej, Eider Gardiazábal, powiedziała:

- To wzmocnienie EFSI może przyczynić się do stworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększenia wzrostu gospodarczego i europejskiej konkurencyjności. Wprowadziliśmy znaczące poprawki do pierwotnego wniosku Komisji, zapewniając, że mniej pieniędzy zostanie zabranych z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Jest to ważny obszar, mający na celu finansowanie transgranicznej infrastruktury; zabieranie z niego znacznych kwot w celu sfinansowania EFSI przyniosłoby skutek odwrotny od zamierzonego. Ostateczne porozumienie oznacza zwiększenie gwarancji UE w wysokości 26 miliardów euro, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pieniądze te nie zostaną zabrane z ważnych, istniejących już projektów UE.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba inwestować pieniądze tam, gdzie ma to sens! Grupa S&D potwierdziła swoje poparcie dla programu InvestEU i jego beneficjentów

Komunikat prasowy

García Pérez/Jongerius: „Wniosek w sprawie sprawiedliwych płac minimalnych to wielkie osiągnięcie dla mieszkańców Europy! Zwłaszcza w czasie kryzysu Covid-19 musimy walczyć o godne miejsca pracy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność