Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia w Parlamencie Europejskim głosowali dziś nad rezolucją o stopniowym wycofaniu ze stosowania glifosatu w ciągu trzech najbliższych lat. Substancja ta jest najchętniej stosowanym herbicydem na świecie; według Światowej Organizacji Zdrowia, jest ona potencjalnie rakotwórcza i ma szkodliwe skutki dla hormonów.

Obecnie 76% glifosatu stosuje się na całym świecie w rolnictwie, ale jest on również szeroko stosowany w leśnictwie, w ogrodach i w parkach miejskich. Glifosat i jego pozostałości zostały wykryte w wodzie, glebie, żywności i napojach oraz w produktach niespożywczych, a także w ludzkim moczu.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony zdrowia i środowiska, eurodeputowana Miriam Dalli, powiedziała:

- Glifosat jest przedmiotem troski nas wszystkich, którzy uważamy, że zdrowie publiczne jest najważniejszym priorytetem. Sprzeczne dowody na temat oddziaływania glifosatu, w połączeniu z poważnymi zarzutami dotyczącymi lobbingu ze strony przemysłu, zwiększają naszą determinację w kwestii cięższej pracy w celu zastąpienia tej substancji mniej szkodliwymi pestycydami. Parlament wezwał już Komisję do podjęcia działań w tej kwestii i będziemy cały czas trzymać się naszego stanowiska.

- Dzisiaj nie zajmowaliśmy się kontrowersjami w kwestii tego, czy Monsanto, międzynarodowy koncern, który opracował glifosat, miał wpływ na prawodawstwo w drodze intensywnie stosowanego lobbingu. Dzisiaj szukaliśmy pragmatycznego rozwiązania w celu ochrony zdrowia naszych obywateli. Potrzebne nam są bezstronne i niezależne sprawozdania naukowe naszych agencji UE, aby pomóc nam w podjęciu politycznych decyzji, opartych na obiektywnych dowodach i wnioskach, bez cienia wątpliwości co do ich prawdziwości. Skandal Monsanto Paper w poważny sposób podważa wnioski, do których doszły agencje UE, co osłabia wiarygodność naszych agencji. Sytuacja ta jest absolutnie nie do przyjęcia.

 

Eurodeputowany Pavel Poc, rzecznik Grupy S&D ds. tej rezolucji, powiedział:

- Nie mogliśmy wezwać do wprowadzenia całkowitego zakazu, ponieważ obecnie glifosat jest tak szeroko stosowany, że całkowity zakaz wywołałby niepewność wśród rolników z UE. Musimy dać im czas, aby mogli się do tego dostosować. Zgadzamy się więc na trzyletnie przedłużenie licencji.

- Wezwaliśmy jednak do natychmiastowego zakazu stosowania glifosatu do zastosowań niezawodowych oraz w parkach publicznych, ogrodach i na placach zabaw. Określone trzyletnie ramy czasowe odpowiadają reformie wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku.

 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia siatkę bezpieczeństwa dla europejskich rolników w następstwie pandemii COVID-19

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu