Podziel się:

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem pakiet środków przedstawionych przez Komisję Europejską w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu, ale stwierdziła, że Komisja musi jeszcze przedstawić konkretny plan, aby upewnić się, że UE ma dysponuje wykwalifikowaną siłą roboczą, gotową do jej wprowadzenia w życie.

Josef Weidenholzer, wiceprzewodniczący Grupy S&D i rzecznik do spraw cyfrowych, powiedział:

- Cyfryzacja europejskiego przemysłu jest niezbędna, jeśli chcemy konkurować w globalnej gospodarce w XXI wieku. Zapewni ona możliwości rozwoju i wysoko wykwalifikowane miejsca pracy, które są nam bardzo potrzebne w Europie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wnioski te są kolejnym krokiem na drodze do stworzenia europejskiej cyfrowej strategii przemysłowej. Jak widzieliśmy w czasie niedawnej misji rozpoznawczej w klastrze cyfrowym w Londynie, Europa ma już kilka światowych liderów cyfrowych. Komisja ma rację, opierając się na tych krajowych działaniach i dążąc do ich lepszej koordynacji, aby zapewnić, iż będą one pracować na rzecz realizacji naszych strategicznych priorytetów. Nacisk na centra stanowi również właściwe podejście, gdyż zapewniają one najlepszą przestrzeń dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz stwarzają im najlepszą szansę konkurencji z największymi światowymi rywalami.

- Przyjmujemy także z zadowoleniem fakt, iż Komisja przechodzi na e-administrację, która ułatwi życie przedsiębiorstwom i obywatelom. Chcemy, by większy nacisk położony został na poprawę dostępności do tych usług, aby jak najwięcej Europejczyków mogło z nich skorzystać.

- Jest to prawdziwe w odniesieniu do pakietu jako całości; będzie on skuteczny tylko wtedy, jeśli Europejczycy dysponować będą umiejętnościami, potrzebnymi do skorzystania z szans, jakie oferuje cyfryzacja. Oznacza to, że musimy dokonać poważnych inwestycji w cyfrową edukację i szkolenia; za każde euro wydawane na przemysł powinniśmy wydawać jedno euro na zapewnienie obywatelom umiejętności potrzebnych do transformacji cyfrowej. Oczekujemy, iż Komisja przedstawi w najbliższych miesiącach jasną strategię, aby tak się stało.

Dan Nica, koordynator Grupy S&D do spraw cyfrowych w Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego, powiedział:

- Czwarta rewolucja przemysłowa radykalnie zmieni sposób, w jaki działają przedsiębiorstwa na całym świecie. Pakiet Komisji jest pierwszym ważnym krokiem w celu zapewnienia, że Europa pozostanie na czele tych zmian. Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, iż pakiet ten zawiera wiele elementów, o jakie apelował Parlament we własnym sprawozdaniu w sprawie utworzenia prawdziwie cyfrowej unii. Może to być pierwszym etapem prawdziwej strategii przemysłowej dla Europy, z cyfryzacją w jej centrum.

- Trzy elementy są kluczowe dla zapewnienia pomyślnego przejścia do w pełni cyfrowego europejskiego przemysłu. Po pierwsze inwestycje, tak aby duże i małe przedsiębiorstwa mogły konkurować ponad granicami oraz w innych częściach świata; jasne przepisy, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą miały wspólne ramy prawne, w ramach których będą się rozwijać oraz ściślejsza koordynacja między poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Jesteśmy zadowoleni z faktu, iż Komisja zastosowała takie podejście. Chmura obliczeniowa ma ogromny potencjał, by zmienić nasz sposób przechowywania i zarządzania danymi; wyraźne zobowiązanie na rzecz sfinansowania infrastruktury na rzecz badań chmury obliczeniowej jest niezbędne, jeśli chcemy z tego skorzystać. Jasne przepisy dotyczące przepływu danych są również niezbędne, aby europejskie przedsiębiorstwa mogły tworzyć nowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza w internecie rzeczy.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan
NICA Dan
Przewodniczący delegacji
Koordynator
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Grupa S&D o akcie w sprawie zarządzania danymi: „Należy unikać monopolistycznych praktyk, szkodliwych dla obywateli”
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian