Podziel się:

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie zakończenia trzeciego programu dostosowań gospodarczych dla Grecji, eurodeputowani S&D wezwali do ambitnej reformy Europejskiej Unii Walutowej, aby zagwarantować ogólny zrównoważony rozwój strefy euro.

 

Eurodeputowany S&D, Roberto Gualtieri, przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej w Parlamencie Europejskim, powiedział:

 

- Porozumienie osiągnięte przez Eurogrupę i Grecję w sprawie umorzenia długów jest kamieniem milowym w procesie powrotu Grecji do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i autonomii. Po ośmiu latach kolejnych programów dostosowawczych i poświęceń, greccy obywatele mogą teraz zamknąć rozdział polityki oszczędnościowej i realizować ambitną i społecznie zrównoważoną strategię wzrostu gospodarczego, aby zwiększyć swój potencjał wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i spójności społecznej. Z drugiej strony, Europa udowodniła, że może zapewnić integralność strefy euro.

- Wprowadzone w życie reformy i pakiet redukcji zadłużenia sprawiają, że grecki dług jest w pełni zrównoważony i stwarza warunki do powrotu na rynek.

- Kwestia zapewnienia stabilności budżetowej jest istotna, dlatego też rozsądnym posunięciem byłoby zezwolenie Grecji na ponowne zdefiniowanie terminu i charakteru dodatkowych środków fiskalnych, wymaganych przez MFW na lata 2019 i 2020. A dzięki wyższemu saldu pierwotnemu wiemy już, że można to zrekompensować za pomocą ekspansywnego pakietu.

- Parlament Europejski będzie kontynuował fazę po zakończeniu programu, aby zapewnić sprawiedliwość procedury wzmocnionego nadzoru. W ciągu kilku tygodni Grecja przestanie być objęta tym programem i odzyska pełną autonomię.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedziała:

 

- W następstwie porozumienia Eurogrupy w sprawie Grecji, najważniejsze jest zapewninie europejskich rozwiązań dotyczących długotrwałych funkcji UGW i ogólnego zrównoważonego rozwoju strefy euro. Powtórzenie się podobnego kryzysu byłoby błędem, na który nie możemy sobie pozwolić. Nie możemy pozwolić sobie na luksus, polegający na tym, aby dokonywać postępu tylko wtedy, kiedy dotknie nas kolejny kryzys. W tym celu musimy skorzystać z okazji i uzupełnić unię bankową o prawdziwy mechanizm fiskalny i europejski system gwarantowania depozytów (EDIS), aby pobudzić odpowiednią zdolność fiskalną dla strefy euro i reformę europejskiego mechanizmu stabilności, a także stworzyć odpowiednie ramy do debaty na temat wspólnego kursu polityki fiskalnej w ramach strefy euro.

- Konkluzje ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady zmierzają we właściwym kierunku. Wzywamy Radę, aby bez dalszej zwłoki dotrzymała swoich zobowiązań. Ambitna reforma UGW jest niezbędna w celu wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, spójności i odporności na wstrząsy.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków