Podziel się:

 

Grupa S&D przewodziła dzisiaj koalicji w Parlamencie Europejskim w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw w całej UE. Portal ten ułatwi dostęp do informacji na temat procedur administracyjnych poprzez zniesienie barier językowych i ograniczeń wiążących się z wymogiem fizycznej obecności. Obywatele i przedsiębiorcy będą teraz mogli uzyskać dostęp do informacji i procedur w jednym miejscu, niezależnie od miejsca swojego pobytu w UE.

 

Autorka sprawozdania Parlamentu w sprawie jednolitego portalu cyfrowego, eurodeputowana S&D, Marlene Mizzi powiedziała:

 

- Wszyscy wiemy, jak frustrujące może być szukanie informacji lub próba przedłożenia dokumentów służbom publicznym. W większości przypadków wymagana jest fizyczna obecność, podczas gdy obywatele i firmy muszą wielokrotnie przedkładać te same dokumenty. Procedury mogą być jeszcze bardziej niejasne, gdy próbuje się uzyskać dostęp do informacji lub wypełnić procedury administracyjne online; nie mówiąc już o tym, gdy ma to miejsce w innym państwie członkowskim i w nieznanym języku. Utworzenie jednolitego portalu cyfrowego położy temu kres poprzez połączenie kilku źródeł informacji na poziomie krajowym i unijnym za pośrednictwem pojedynczego cyfrowego punktu dostępu, aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom lepszy dostęp online.

 

- Jestem bardzo zadowolona z wyniku głosowania. Wyrażając pełne poparcie dla sprawozdania w sprawie jednolitego portalu cyfrowego, Parlament Europejski zademonstrował swoje poparcie dla prawdziwie cyfrowej Europy, która przyniesie korzyści wszystkim. Jest to duże zwycięstwo zarówno dla obywateli, jak i dla biznesu, ponieważ będą teraz mogli oni zażądać informacji i złożyć dokumenty online w drugim języku UE, niezależnie od kraju swojego zamieszkania. W szczególności zasada „jednorazowości” umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom przekazywanie informacji jednorazowo. Dzięki naszym wysiłkom, portal ten będzie zawierał szerszy zakres informacji i procedur niż początkowo przewidywała to Komisja Europejska. Zapewniliśmy również to, że rozporządzenie w sprawie portalu będzie wdrażane zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, Nicola Danti powiedział:

 

- Dzisiejsze głosowanie stanowi ważny krok naprzód w kierunku właściwej e-administracji w całej Unii. Udostępniając informacje i procedury, portal nie tylko ułatwi życie obywatelom i przedsiębiorstwom w całej Europie, ale także poprawi ich kontakty z administracją publiczną.

 

- Cyfryzacja usług rządowych ma również kluczowe znaczenie dla pełniejszego wykorzystania potencjału jednolitego rynku Fakt, że portal będzie przyjazny dla użytkownika i wielojęzyczny, pomoże start-upom i MŚP, które pragną podjąć działalność w innych państwach członkowskich UE. Oferta językowa odzwierciedla nie tylko pluralizm w Europie, ale także zapewnia wszystkim dostęp do równych szans. Dla nas ważne jest, aby dostępność ta obejmowała również osoby niepełnosprawne. W tym celu zaproponowaliśmy nowe przepisy gwarantujące im tę dostępność.

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dombrovskis jest odpowiednim człowiekiem do tej pracy, ale teraz oczekujemy na konkretny przełom w kwestii sprawiedliwego i zrównoważonego handlu

Komunikat prasowy

Dymisja Hogana: Zaproponujcie kobietę na przyszłą panią komisarz - mówi Grupa S&D do irlandzkiego rządu

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic