Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie, przygotowane przez eurodeputowanego S&D, Bogusława Liberadzkiego, mające na celu wzmocnienie praw pasażerów. Obowiązujące od 2009 roku rozporządzenie wprowadziło ważne prawa dla pasażerów, ale istnieją luki w jego wdrażaniu, które dzisiejsze głosowanie ma zlikwidować.

 

Zaktualizowane rozporządzenie proponuje zwiększenie odszkodowań w przypadku opóźnień w wysokości do 100% ceny biletu w przypadku opóźnienia przekraczającego dwie godziny. Proponuje ono również obniżenie czasu powiadomienia o potrzebie udzielenia na stacji pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (DPRM) z 48 do 12 godzin, a także zniesienie potrzeby tego powiadomienia na stacjach, na których ruch przekracza 10 000 pasażerów dziennie.

 

Przyjęty dzisiaj wniosek usuwa klauzulę dotyczącą „siły wyższej”, która dopuszcza pewne wyjątki, osłabiające prawa pasażerów.

 

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany S&D, Bogusław Liberadzki, który jest także negocjatorem Parlamentu ds. praw pasażerów w ruchu kolejowym, powiedział:

 

- To duża poprawa praw konsumentów. Nie tylko zwiększamy wysokość odszkodowań i wzmacniamy prawa osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ale także zwiększamy ochronę konsumentów, którzy kupują bilety pozwalające na odbycie kilku podróży.

 

- W prawach pasażerów w ruchu kolejowym zostaną uwzględnione regionalne usługi kolejowe, co zapewni, że odszkodowania w przypadku opóźnień będą również wypłacane za te usługi, które stanowią dużą część rynku kolejowego. Wniosek uchyla również zwolnienia dla dalekobieżnych usług krajowych oraz transgranicznych przewozów miejskich i podmiejskich.

 

- Chcemy ułatwiać transgraniczne podróże w ramach Unii Europejskiej, dlatego też domagamy się uproszczenia mechanizmu rozpatrywania skarg, wraz z możliwością używania języka angielskiego poza językami narodowymi, a także wprowadzenia ustandaryzowanych formularzy skarg.

 

- Należy również zachęcać do mobilności łączonej, dlatego też chcemy zapewnić, by możliwe było przewożenie rowerów każdym pociągiem w Unii Europejskiej. Domagamy się zapewnienia miejsca dla co najmniej ośmiu rowerów w nowych i zmodernizowanych pociągach.

 

Po dzisiejszym głosowaniu eurodeputowany Bogusław Liberadzki zostanie przewodniczącym zespołu parlamentarnego, który będzie negocjował ostateczną wersję rozporządzenia z Radą UE.

 

Zaangażowani europosłowie

LIBERADZKI Bogusław
Head of delegation
Członek
Polska

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

W końcu również ciężarówki przyczynią się do redukowania emisji CO2, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Pakiet na rzecz mobilności: Grupa S&D pomaga w zawarciu kompromisu, aby poprawić warunki pracy kierowców zawodowych

Komunikat prasowy

Mniej emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i dostawczych: Grupa S&D negocjuje czystszą przyszłość dla obywateli Europy