Podziel się:

Po dzisiejszej prezentacji w Komisji Rolnej projektu sprawozdania w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UTP) w łańcuchu dostaw żywności, sprawozdawca i eurodeputowany S&D, Paolo De Castro powiedział:

 

- Przestańmy być szantażowani przez nieuczciwe praktyki handlowe. Przestańmy poddawać się szantażowi, uprawianemu przez pewnych lekkomyślne, duże podmioty przeciwko słabszym i mniejszym producentom. Najwyższy czas, aby powstrzymać to w Europie. Czas także, aby konsumenci w Europie przyłączyli się do tej bitwy i zdali sobie sprawę, że za każdą nieuczciwą praktyką handlową kryje się nie tylko poważne zagrożenie dla gospodarstw rolnych i ich pracowników, ale także konkretne ryzyko dla jakości żywności, a co za tym idzie - dla ich własnego zdrowia.

 

- Kto Twoim zdaniem zapłaci cenę za jednostronne obniżenie zakontraktowanej liczby towarów nietrwałych lub opóźnienia w płatnościach za produkty nietrwałe, czy też  zobowiązania dostawców do odebrania niesprzedanych produktów przez kupującego? Drobni rolnicy! Zmuszeni do tego ze względu na swoją ograniczoną siłą przetargową, mogli zgodzić się na ten szantaż, a zatem byli zmuszeni zwolnić pracowników lub obniżyć jakość swoich produktów, aby nie zbankrutować.

 

- Jak myślisz, kto zapłaci ostateczną cenę za wszystkie te nieuczciwe praktyki handlowe? My sami! Zapłacą ją wszyscy konsumenci, którzy ryzykują tym, że na naszym stole znajdzie się żywność niskiej jakości i szkodliwa dla zdrowia.

 

- To nie jest polowanie na czarownice, wymierzone w którąkolwiek konkretną kategorię lub mające na celu obronę któregokolwiek pojedynczego podmiotu. Jest to uczciwa reakcja handlowa mająca na celu powstrzymanie efektu kaskadowego oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom handlowym, za które płacą najsłabsi w łańcuchu dostaw żywności.

 

- Taki jest powód, dla którego potrzebujemy wreszcie wspólnych, europejskich ram prawnych, minimalnego wspólnego standardu ochrony w całej UE, zdolnego do zharmonizowania ponad 20 różnych krajowych przepisów i zakazania stosowania konkretnych nieuczciwych praktyk handlowych w całej Europie. 

 

- Grupa S&D popiera wniosek Komisji Europejskiej jako długo oczekiwany instrument legislacyjny, ale nie uważa go za wystarczająco ambitny, aby mógł on skutecznie bronić pozycji przetargowej producentów rolnych; dlatego też zdecydowanie domagamy się poszerzenia jego zakresu na dostawców w łańcuchu dostaw żywności, niezależnie od wielkości lub obrotów, aby uniknąć negatywnego, bezpośredniego lub pośredniego wpływu na wszystkich europejskich i pozaeuropejskich drobnych producentów.

 

- Nie ma więcej czasu do stracenia. Teraz, w czasie austriackiej prezydencji, możemy rozwiązać ten problem i zapewnić uczciwe praktyki handlowe wszystkim rolnikom, a także zdrową żywność dla nas wszystkich.  

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej