Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przewodzą przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach której wszystkie produkty mają podlegać recyklingowi, ponownemu użyciu lub przetworzeniu. Eurodeputowana z Grupy S&D, Simona Bonafè, jest autorką czterech sprawozdań parlamentarnych w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym; wezwała ona Komisję do przedstawienia szczególnej strategii na rzecz stopniowej likwidacji odpadów z tworzyw sztucznych. Jutro posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego będzie głosować w sprawie tej nowej strategii.

 

Eurodeputowana S&D, Simona Bonafè powiedziała:

 

- W pełni popieramy cel Komisji, aby do 2030 roku wszystkie materiały z tworzyw sztucznych były przeznaczone do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Jest to zgodne z wynikiem porozumienia w sprawie pakietu dotyczącego odpadów, a także z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

- Musimy zmienić sposób, w jaki tworzywa sztuczne i produkty z tworzyw sztucznych są projektowane, produkowane, używane i poddawane recyklingowi. Mamy nadzieję, że Komisja będzie w pełni przestrzegała zobowiązań zatwierdzonych w strategii w ramach wszystkich swoich polityk. Mamy również nadzieję na szybkie wdrożenie środków mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Jest to szczególnie pilne w odniesieniu do naszych mórz i oceanów, w których pływa 100 000 ton mikrodrobin plastiku, narażając na ryzyko zdrowie zwierząt i ludzi.

 

Kathleen Van Brempt, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju powiedziała:

 

- UE jest światowym pionierem w kwestii przyjęcia strategii, która wyeliminuje odpady z tworzyw sztucznych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Jako Socjaliści i Demokraci nadal będziemy wywierać presję na Komisję i Radę, aby przed końcem obecnej kadencji zawarły porozumienie w sprawie dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

 

- Potrzebne są również nowe polityki i środki w celu stymulowania popytu na wtórne tworzywa sztuczne, aby zapewnić, że nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne będą rzeczywiście poddawane recyklingowi. W związku z tym musimy wprowadzić minimalne normy dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku recyklingu tworzyw sztucznych w nowych produktach wprowadzanych na rynek europejski.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony zdrowia i środowiska, Miriam Dalli powiedziała:

 

- Pomimo nowych technologii i szybkich innowacji w branży chemicznej, wciąż nie możemy zmniejszyć naszej zależności od tworzyw sztucznych. Zależność ta oznacza, że na całym świecie produkowanych jest ponad 300 milionów ton tworzyw sztucznych, a miliony ton odpadów trafiają do środowiska, a w szczególności do naszych oceanów.

 

- Nie wszystkie tworzywa sztuczne są złe, ale musimy zmienić nasze podejście do konsumpcji i sposobu ich usuwania. Strategia ta powinna stymulować nowe, inteligentne modele biznesowe, produkcyjne i konsumpcyjne o obiegu zamkniętym, obejmujące cały łańcuch wartości. Zapobieganie wytwarzaniu tak ogromnych ilości odpadów jest w pierwszej kolejności możliwe dzięki zmniejszeniu ich użycia, zwiększeniu recyklingu i produkcji materiałów wielokrotnego użytku, przy jednoczesnym zapewnieniu ich odpowiedzialnego usuwania.

 

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Musimy chronić bioróżnorodność tak jak klimat. Potrzebna jest europejska dyrektywa w sprawie różnorodności biologicznej
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Brak porozumienia w sprawie przyszłej WPR to stracona szansa, ale nasza walka trwa nadal