Opublikowane:
Podziel się:

Na żądanie Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski debatował dziś nad decyzją prezydenta USA Trumpa o odstąpieniu od paryskiego porozumienia klimatycznego (COP21). Podczas debaty Grupa S&D podkreśliła potrzebę odgrywania przez Europę wiodącej roli w walce ze zmianą klimatu oraz zacieśnienia sojuszy klimatycznych z partnerami z całego świata. Po debacie odbyło się głosowanie w sprawie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, kluczowego aktu prawnego dla wdrożenia porozumienia COP21, obejmującego 60% emisji gazów cieplarnianych w UE.

 

Postępowa koalicja, której przewodziła Grupa S&D, zapewniła przyjęcie ambitnego i zrównoważonego sprawozdania, które zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w sektorach transportu, rolnictwa i budownictwa o 30% do 2030 roku w porównaniu do poziomów z 2005 roku.

 

Eurodeputowana Kathleen Van Brempt, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju, powiedziała:

 

- Ogłoszenie przez prezydenta Trumpa o odstąpieniu od porozumienia paryskiego klimatycznego wywołało wstrząsy na całym świecie. Nie powinniśmy jednak zapominać, że Trump nie reprezentuje Amerykanów, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne: 71% obywateli USA stwierdziło, że ważne jest osiągnięcie globalnego porozumienia. Podczas gdy administracja Trump włącza wsteczny bieg, wiele miast, stanów i postępowych korporacji w USA faktycznie przyspiesza swoją politykę klimatyczną. Wzmożone wysiłki podejmowane przez innych w USA i poza nimi pokazują, że decyzja Trumpa nie oznacza końca świata. To raczej koniec supremacji Stanów Zjednoczonych.

 

- Europejczycy powinni wykorzystać tę okazję do współpracy z postępowymi miastami, regionami i krajami na całym świecie, aby budować silne sojusze, obejmujące ambitne cele w zakresie klimatu. Chcemy, aby UE stała się liderem w dziedzinie klimatu, a przegłosowane dziś rozporządzenie w sprawie wspólnych wysiłków redukcyjnych pokazuje, że nadal jesteśmy zaangażowani w walkę z zmianami klimatycznymi.Eurodeputowana Miriam Dalli, rzeczniczka Grupy S&D ds. środowiska i sprawozdawczyni cień ds. sprawozdania w sprawie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, powiedziała:

 

- Parlament Europejski poparł dziś nasze propozycje poprawy planu Komisji dotyczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach transportu, rolnictwa, odpadów i budynków o 30% do roku 2030. Musimy zagwarantować, aby rządy UE podjęły poważne działania w celu ograniczenia emisji i wywiązały się z naszych zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. To rozporządzenie dotyczące działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu przewiduje wyraźną trajektorię do 2030 roku oraz długoterminowy cel do 2050 roku w zakresie redukcji emisji. Ponadto zapewniliśmy, iż przeprowadzane będą bardziej regularne kontrole zgodności, co dwa lata, a nie co pięć lat, jak proponowała Komisja; dostosowaliśmy również cykl przeglądowy do wyników globalnej oceny wdrażania porozumienia paryskiego.

 

- Pomimo silnej opozycji ze strony prawicowych grup EPL i EKR na etapie komisji oraz podejmowanych przez nie nieudanych prób osłabienia rozporządzenia, a nawet podzielenia naszej Grupy, z sukcesem przewodziliśmy postępowej koalicji na rzecz przyjęcia zrównoważonego i ambitnego sprawozdania. Po ogłoszeniu przez Trumpa decyzji o odstąpieniu od COP21, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest zademonstrowanie, że nadal jesteśmy zdecydowani zrobić to, co jest konieczne, aby ocalić klimat i naszą planetę.

 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Unijna taksonomia tworzy globalny złoty standard w dziedzinie zrównoważonych inwestycji; dzięki Grupie S&D pieniądze będą pracowały na rzecz planety i ludzi

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych