Podziel się:

Komisje Transportu oraz Przemysłu, Energii i Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego głosowały dzisiaj wspólnie za ponowieniem instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027. Jest to kluczowy instrument finansowania UE, który pomaga finansować infrastrukturę transportową, sieci energetyczne, rurociągi, a także sieci szerokopasmowe. Eurodeputowani z obu komisji głosowali za całkowitym budżetem w wysokości 43,8 mld euro na ten instrument, w tym za wyodrębnieniem 10 mld euro na projekty transportowe w ramach Funduszu Spójności.

 

Eurodeputowane S&D, Inés Ayala Sender i Miapetra Kumpula-Natri, nalegały na pilną modernizację sieci transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz na dostosowanie ich do celów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez ułatwienie współpracy transgranicznej w zakresie energii odnawialnej, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania w zakresie dekarbonizacji oraz realizację celów zawartych w porozumieniu paryskim.

 

Prawicowe grupy w Parlamencie głosowały jednak za osłabieniem niektórych kluczowych przepisów, które miały zapewnić, że instrument ten rzeczywiście pomoże spełnić unijne cele klimatyczne. Grupa S&D dąży do większego udziału w finansowaniu odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczenie inwestycji tylko do najbardziej istotnych projektów gazowych oraz wzywając do zmiany wytycznych dotyczących sieci energetycznych.

 

Sprawozdawczyni-cień i negocjatorka Grupy S&D ds. transportu, Inés Ayala Sender powiedziała:

 

- Instrument „Łącząc Europę” jest korzystny dla obywateli wszystkich państw członkowskich, sprawiając, że mobilność w UE stanie się łatwiejsza, bardziej przyjazna dla użytkownika i innowacyjna oraz promując zrównoważone środki transportu, takie jak kolej, żegluga śródlądowa i „autostrady morskie”.

 

- Dzięki temu wnioskowi Parlament Europejski koncentruje fundusze UE na lata 2021-2027 na kluczowych sieciach transportowych, priorytetowych korytarzach i projektach o rzeczywistej europejskiej wartości dodanej dla obywateli oraz na bardziej zrównoważonym transporcie towarowym, w tym na brakujących połączeniach i transgranicznych projektach transportowych w UE, a także z krajami trzecimi.

 

- Nasza Grupa zapewniła, że instrument ten będzie miał na celu wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, w tym w odniesieniu do najbardziej podatnych na zagrożenia i najbardziej oddalonych regionów, a także większy wzrost dostępności, multimodalności, interoperacyjności i bezpieczeństwa. Niniejszy wniosek pomoże również zwiększyć zaangażowanie regionów i lokalnych władz w realizację projektów.

 

Sprawozdawczyni-cień i negocjatorka Grupy S&D ds. energii, Miapetra Kumpula-Natri powiedziała:

 

- Aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomach uzgodnionych w porozumieniu klimatycznym w Paryżu, UE musi zrobić więcej i ustanowić wyższy standard w odniesieniu do klimatu. Instrument „Łącząc Europę” wprowadza fundusze na transgraniczne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, które - miejmy nadzieję - przyczynią się do obniżenia emisyjności naszego systemu energetycznego. Chcielibyśmy uzyskać wyraźniejszy wzrost budżetu przeznaczonego na te projekty niż wzrost, do jakiego dążyły grupa EPL i inne prawicowe grupy.

 

- Podjęta dzisiaj decyzja oznacza małe kroki we właściwym kierunku, ale powinniśmy być rzecz jasna bardziej ambitni, jeśli poważnie podchodzimy do walki ze zmianami klimatycznymi. Postaramy się wprowadzić pewne kluczowe poprawki podczas głosowania na sesji plenarnej w tej sprawie.

 

- W kwestii sieci cyfrowych jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wprowadzić poprawki do wniosku. Szybkie połączenia mobilne powinny być wspierane zarówno w europejskich sieciach transportowych, jak i w ważnych ośrodkach społecznych, takich jak szkoły, uniwersytety i szpitale. Europa potrzebuje dużych inwestycji, aby zapewnić każdemu europejskiemu obywatelowi szybkie połączenia, których potrzebują w XXI w. Instrument „Łącząc Europę” pomoże to osiągnąć.

Zaangażowani europosłowie

KUMPULA-NATRI Miapetra

KUMPULA-NATRI Miapetra

Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera przystępne cenowo, ekologiczne i energooszczędne budynki w UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pakiet dotyczący mobilności stał się wreszcie rzeczywistością. Ustanawia on bardziej humanitarny, sprawiedliwy i bezpieczny sektor transportu