Podziel się:

Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w kwestii stopniowego wycofywania paliw kopalnych i przekształcania krajobrazu europejskiego transportu, tak aby był on zrównoważony dla zdrowia ludzi, dla zdrowia naszej planety, a także dla zdrowia kieszeni wszystkich obywateli.

Europejski sektor transportu jest obecnie w 94% uzależniony od ropy naftowej, z czego 90% pochodzi z importu. Jednocześnie transport jest jedynym ważnym sektorem gospodarczym w UE, z którego emisje gazów cieplarnianych wzrosły od 1990 roku, co podkopuje nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych ONZ, przyjętych w Paryżu.

Parlamentarna Komisja Transportu poparła dzisiaj wniosek eurodeputowanego S&D, Ismaila Ertuga w sprawie wprowadzenia wiążących celów krajowych do obowiązującej obecnie dyrektywy w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych. Wiążące cele dla każdego państwa członkowskiego, przewidziane we wniosku Komisji Europejskiej, zostały skreślone, kiedy przyjmowano dyrektywę w 2014 roku. Obecnie ocena krajowych planów ramowych (NFP) dowodzi znaczących różnic pomiędzy państwami członkowskimi i krajowymi planami ramowymi.

Ismail Ertug, który jest rzecznikiem Grupy S&D i autorem parlamentarnego sprawozdania, powiedział:

- Wynik dzisiejszego głosowania jest silnym sygnałem, który ułatwi wprowadzenie na rynek pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, a tym samym osiągnięcie ogólnego celu w zakresie dekarbonizacji. Wzywamy Komisję do przyspieszenia przeglądu tej dyrektywy, przedstawienia silnych celów w zakresie infrastruktury oraz - co najważniejsze - przyznania większych funduszy na finansowanie infrastruktury paliw alternatywnych. Z powodu zaniedbania Komisji i bezczynności państw członkowskich straciliśmy już cenny czas, jednak nie jest jeszcze za późno.

- Cieszę się, że Komisja Transportu poparła moje zalecenie, wzywające Komisję do przyjęcia silniejszych celów i wystarczającego finansowania publicznego. Ponadto zdecydowanie opowiadamy się za potrzebą zapewnienia wystarczającej infrastruktury obszarom wiejskim, ponieważ żaden europejski region nie powinien być opóźniony w dziedzinie przejścia na mobilność niskoemisyjną. 

- Z około 800 000 punktów ładowania przewidzianych do 2025 roku powstało tylko nieco ponad 100 000. W zakresie sprężonego gazu ziemnego (CNG) nadal ma zostać wybudowanych ponad dwie trzecie stacji paliwowych. W zakresie wodoru, który nie jest objęty obowiązkowymi wymogami zgodnie z dyrektywą, sytuacja jest jeszcze gorsza.

- Z uwagi na istnienie różnych trybów, rodzajów i środowisk transportowych, które mają własne, specyficzne wymagania w zakresie paliw i technologii zespołów napędowych, w perspektywie średnioterminowej najbardziej obiecujące jest połączenie paliw alternatywnych. Na przykład elektryfikacja może być najbardziej odpowiednią technologią dla dekarbonizacji ruchu samochodowego, natomiast w przypadku innych rodzajów ruchu, takich jak transport ciężarowy na duże odległości, potrzebne są paliwa zero- i niskoemisyjne. Dlatego też należy zapewnić ich dostępność.

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D do prezesów firm farmaceutycznych: Dostarczajcie szczepionki, a nie kiepskie wymówki!

Komunikat prasowy

Grupa S&D reaguje na wniosek Komisji w sprawie strategii dotyczącej szczepień: „Pandemia jeszcze się nie skończyła. Musimy przygotować się na przyszłe wyzwania!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Od produktów wycofanych z użytku do zrównoważonej produkcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym w celu pobudzenia odbudowy społecznej i gospodarczej po pandemii Covid-19