Podziel się:

Czołowi eurodeputowani Grupy S&D przyjęli dzisiaj z zadowoleniem podpisanie umowy o wolnym handlu i umowy o ochronie inwestycji między UE a Singapurem, a obecnie szczegółowo przeanalizują ich ostateczny tekst.


Singapur jest zdecydowanie największym partnerem UE w Azji Południowo-Wschodniej, odpowiadającym za nieco mniej niż jedną trzecią handlu towarami i usługami oraz około dwie trzecie inwestycji między tymi dwoma regionami. W Singapurze swoje biura regionalne ma ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw.

Umowa o ochronie inwestycji zastąpi obowiązujące obecnie dwustronne umowy inwestycyjne pomiędzy 13 państwami członkowskimi UE a Singapurem. Traktaty te są oparte na przestarzałych przepisach w zakresie ochrony inwestycji; zostaną one obecnie zastąpione nowym podejściem UE do mechanizmu ochrony inwestycji i egzekwowania przepisów - systemem sądów ds. inwestycji (ICS).

Grupa S&D będzie walczyć o postępową umowę handlową, opartą na zrównoważonym wzroście gospodarczym i miejscach pracy, korzystnej dla obywateli i pracowników.

 

Eurodeputowana Alessia Mosca, rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu, powiedziała:


- Podpisane dzisiaj umowy o wolnym handlu i o ochronie inwestycji między UE a Singapurem to kolejny przykład sukcesu europejskiej polityki handlowej. Umowy te mają szczególne znaczenie pod względem geopolitycznym i potwierdzają, że UE jest głównym podmiotem ustanawiającym globalne standardy w zakresie polityki handlowej. Parlament będzie teraz niezwykle uważnie analizował obydwie umowy, aby ocenić ich zgodność z interesami europejskich pracowników, konsumentów i inwestorów.

 

David Martin, eurodeputowany S&D, odpowiedzialny za umowę handlową UE z Singapurem, powiedział:

- Cieszę się z dzisiejszego podpisania umowy o wolnym handlu oraz umowy o ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Negocjacje handlowe zostały zakończone już w 2012 roku. Dlatego też wyrażam ubolewanie z powodu tego, że doszło do tak dużego opóźnienia.

 

- To pierwsze umowa handlowa i umowa o ochronie inwestycji, podpisane przez UE z krajem ASEAN-u. Stanowią one istotny krok w kierunku wzmocnienia stosunków gospodarczych i handlowych UE z całym regionem ASEAN-u, co jest tym ważniejsze teraz, kiedy nie możemy już polegać na USA jako na partnerze politycznym i handlowym.

 

- W Parlamencie rozpoczęła się już kontrola obu umów, aby ocenić, czy są to postępowe umowy, zapewniające zrównoważony rozwój, nowe miejsca pracy i rzeczywiste korzyści dla przedsiębiorstw z UE.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzięki zaktualizowanemu rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw, UE będzie mogła lepiej chronić nasze interesy handlowe

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu