Podziel się:

Dzięki dzisiejszemu głosowaniu na sali plenarnej, w którym przyjęto sprawozdanie w sprawie poprawy dobrostanu zwierząt w ich transporcie w UE i poza nią Socjaliści i Demokraci podkreślili potrzebę zmian, które pomogą promować dobrostan zwierząt transportowanych w UE i poza jej granicami. Członkowie Grupy S&D w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrazili się jasno – wdrożenie obecnych przepisów pozostawia wiele do życzenia, nie tylko w kwestii transportu w UE, ale także transportu długodystansowego do państw trzecich.

 

Maria Noichl, sprawozdawca cień z Grupy S&D, stwierdziła:

- Co roku ponad miliard zwierząt podróżuje po drogach Europy, a co najmniej 6 milionów z nich na trasach, których przebycie zajmuje ponad 8 godzin. Przepisowe wymogi minimalne rzadko są spełniane w satysfakcjonujący sposób. Dobrostan zwierząt musi stale być częścią program politycznego, aby zainspirować utworzenie nowej, zrównoważonej polityki rolnej, jak też ewentualne poprawki w rozporządzeniu w sprawie transportu zwierząt.   

- W ostatnich dziesięcioleciach zaobserwowaliśmy rosnącą liczbę transportowanych zwierząt. Jest to efektem zwiększającej się specjalizacji gospodarstw rolnych, koncentracji w różnych etapach produkcji oraz procesów takich jak ubój przeprowadzanych w miejscach, gdzie wiąże się to z najniższymi kosztami.

- Transport żywych zwierząt jest zazwyczaj tańszy niż transport mięsa, ale cięcie kosztów nie powinno być najważniejsze. Musimy pochylić się nad tym zwierzęcym cierpieniem – najlepiej ograniczając długość podróży dla zwierząt dorosłych do 8 godzin. Mogłoby to mieć również pozytywny wpływ na środowisko, dzięki ograniczeniu liczby ciężarówek transportujących zwierzęta na naszych drogach.

- Obecne rozporządzenie zawiera dobre przepisy, ale są one zazwyczaj zaniedbywane lub nieprawidłowo wdrażane przez państwa członkowskie. Pora, aby państwa członkowskie wzięły się do działania i wprowadzania zmian. Dobrostan zwierząt to nie dobrowolna opcja!

 

Zaangażowani europosłowie

NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia siatkę bezpieczeństwa dla europejskich rolników w następstwie pandemii COVID-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D: W samym środku pandemii Covid-19 gwarantujemy pewność i dalsze fundusze dla unijnego sektora rolnictwa

Komunikat prasowy

Fundusze UE dla Europejczyków, a nie dla populistycznych polityków - mówi Grupa S&D