Podziel się:

Europejscy Socjaliści i Demokraci głosowali dziś za przyjęciem ważnego sprawozdania w sprawie „strategii UE-Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju” oraz podkreślili potrzebę ściślejszej i bardziej sprawiedliwej współpracy z Afryką.

Dzięki staraniom Grupy S&D, Parlament Europejski przesłał jasny sygnał do europejskich i afrykańskich przywódców przed piątym szczytem UA-UE, który odbędzie się w Abidżanie pod koniec listopada, stwierdzając w przyjętym dzisiaj sprawozdaniu, że pomoc rozwojowa UE nie powinna być uzależniona od współpracy w zakresie migracji.

 

Przewodniczący Grupy S&D, eurodeputowany Gianni Pittella powiedział:

- Po latach obojętności Afryka znajduje się ponownie na szczycie agendy polityki zewnętrznej UE. Musieliśmy czekać, aż dojdzie do kryzysu migracyjnego i śmierci tysięcy migrantów na Morzu Śródziemnym, aby odkryć, że Afryka jest najbliższym kontynentem Europy, a przyszłość obu kontynentów jest ze sobą wzajemnie powiązana.

- UE i Afrykę łączą wspólne wyzwania: od zrównoważonego rozwoju gospodarczego po zmiany klimatu, a także inne kwestie - prawa podstawowe, trendy demograficzne, migracja, dobre rządy i bezpieczeństwo. Rzetelne i równe partnerstwo między naszymi kontynentami jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby stawić czoła tym wyzwaniom w perspektywie krótko- i długoterminowej oraz zagwarantować bezpieczniejszą, bardziej pomyślną przyszłość dla obywateli Afryki i Europy, a w szczególności dla ludzi młodych, kobiet i najsłabszych grup w społeczeństwie. Jest to kluczowe przesłanie, które Parlament Europejski wysłał dziś przed szczytem UA-UE.

- Ten szczyt jest niezwykłą okazją do zacieśnienia stosunków między UE a Afryką, ale powiedzmy wyraźnie: oczekujemy bardzo ambitnej agendy w Abidżanie i konkretnych zobowiązań europejskich i afrykańskich szefów państw i rządów, aby pomóc w osiągnięciu celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki spójnym politykom. Musimy uniknąć ryzyka tajnych negocjacji między państwami członkowskimi UE i UA, dotyczących migracji; co najważniejsze, Parlament Europejski podkreśla w przyjętym dzisiaj sprawozdaniu, że pomoc rozwojowa UE nie powinna być uzależniona od współpracy w zakresie migracji.

 

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju i sprawozdawca cień, eurodeputowany Norbert Neuser powiedział:

- Z racji wspólnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych, nasze kontynenty - Afryka i Europa - są sobie coraz bliższe. Dlatego też szczyt UA-UE w Abidżanie ma miejsce w odpowiednim czasie, jako przygotowanie do odnowionego partnerstwa Afryka-UE w przyszłym roku. Spośród innych kwestii, Grupa S&D poparła m. in. legalne drogi migracji, dostęp do ziemi i wody, a także godne źródła utrzymania dla drobnych rolników oraz zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne. Afryka i Europa pogłębiają łączące je więzi dyplomatyczne i wspólnie realizują cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowani europosłowie

NEUSER Norbert
NEUSER Norbert
Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego