Iratxe García Pérez jest przewodniczącą Grupy S&D i przewodzi 146 europosłom Grupy. Dowiedz się więcej o jej wizji i działaniach politycznych.  

Żyjemy w Europie w czasie kluczowym zarówno dla przyszłości projektu europejskiego, jak i dla socjaldemokracji.

UE znajduje się pod historycznym oblężeniem. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy pojawienie się populistycznych, eurosceptycznych, ksenofobicznych i ultraprawicowych ruchów, które wywołują najgorsze duchy naszej wspólnej przeszłości. Nie dało się również nie zauważyć wzrostu nierówności społecznych od czasu kryzysu finansowego oraz faktu, że Unia nie jest już w stanie zaspokajać potrzeb swoich obywateli.

Globalizacja, cyfryzacja, migracja i kryzys klimatyczny to odczuwalne wyzwania, które wpływają codziennie na życie każdego nas. Ci, którzy sieją strach jako narzędzie polityczne do dzielenia społeczeństw, wykorzystują te wyzwania. Najlepszym antidotum w tej sytuacji jest zaoferowanie ludziom poczucia bezpieczeństwa oraz przekucie strachu w motor pozytywnych działań poprzez zaproponowanie konkretnych planów na lepszą przyszłość. 

Nadszedł czas na pozytywne działania – nasza rodzina polityczna jest jedyną, która może je wykonać. Wyznajemy niezbędne do tego wartości, jak też mamy potrzebne doświadczenie. Od początku istnienia naszej Grupy łączymy idealizm z efektywnymi działaniami w celu zwalczania nierówności i niesprawiedliwości. Teraz nadchodzi moment, w którym możemy ponownie wykazać się tą efektywnością. Europa potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem. To dla mnie zaszczyt, że mogę przewodzić naszym kolektywnym wysiłkom w Parlamencie, dzięki którym potrzebna nam transformacja może stać się rzeczywistością. 

Wstąpiłam do PSOE (Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej), gdy miałam 20 lat i działałam jako aktywistka na studiach. Z wykształcenia jestem pracownicą społeczną. Pracowałam jako wolontariuszka dla szeregu organizacji pozarządowych.

Pochodzę z Laguna de Duero, miasteczka w regionie Kastylia i León. Nie tylko tam, ale i w innych obszarach poza dużymi miastami, mieszkańcy postrzegają Europę jako miejsce gdzieś daleko od nich, z obiecującą przyszłością, jaka nie czeka ich w miejscu ich pochodzenia. Właśnie w Laguna de Duero poznałam, czym jest odpowiedzialność polityczna, obejmując stanowisko radnej. Nauczyłam się, jak ważna może być polityka lokalna, dowiedziałam się, jak wielkim zaszczytem jest reprezentowanie współobywateli, jak też doceniłam znaczenie walki o równe szanse – nieważne, gdzie się urodzili i jakiej płci są walczący.

Walka o równość to siła napędowa socjaldemokracji. 

Jako europejscy socjaldemokraci chcemy bardziej społecznej, zjednoczonej, feministycznej oraz przyjaznej dla środowiska Europy, w której panuje solidarność. Pragniemy iść naprzód, ponieważ postęp to jedyny sposób budowania bardziej wolnych, sprawiedliwszych i równiejszych społeczeństw. 

Europa musi odzyskać swoją społeczną duszę oraz umieścić obywateli i walkę z nierównością w centrum swojego programu politycznego. 

Chcemy Europy ze wzmocnioną strukturą finansową i podatkową, Europy pozostającej na czele demokratycznej rewolucji cyfrowej, na której skorzystają wszystkie warstwy społeczeństwa. 

Pragniemy silnej, bezpiecznej i zjednoczonej Europy, która pozwoli nam na stawienie czoła globalnym wyzwaniom – żadne państwo nie może się mierzyć z nimi samodzielnie.  

Chcemy feministycznej, zróżnicowanej i demokratycznej Europy, która w efektywny sposób zwalcza lukę płacową i przemoc wobec kobiet ze strony mężczyzn, jak też chroni w całej Unii nasze prawa seksualne i reprodukcyjne oraz prawa podstawowe społeczności LGBTI+ i innych grup narażonych na dyskryminację.

Gdy mówimy „feminizm”, mamy na myśli feminizm w praktyce.

Gdy mówimy „demokracja”, mamy na myśli demokrację w praktyce.  

Pragniemy ekologicznej Europy, która wykazuje się solidarnością z przyszłymi pokoleniami. To Europa umiejąca słuchać i udzielać odpowiedzi młodym ludziom, którzy wzywają do działań politycznych mających na celu zapobieganie dalszym zmianom klimatu poprzez sprawiedliwą i zrównoważoną transformację, transformację, przez którą nikt nie zostanie w tyle. To Europa inspirująca się celami zrównoważonego rozwoju oraz Agendą 2030.

Chcemy również więcej solidarności w Europie, nie tylko wewnątrz naszych granic, ale również solidarności z ludźmi przybywającymi do Europy, ponieważ uciekają oni przed wojną, głodem i katastrofami klimatycznymi. Solidarna Europa powinna posiadać realną politykę wspólnotową w zakresie azylu i migracji, opartą o poczucie odpowiedzialności i solidarności ze strony państw członkowskich, jak też o poszanowanie ludzkiej godności. Europa musi pozostać przykładem do naśladowania w dziedzinie praw człowieka dla całego świata. 

Parlament i Rada Europejska nigdy wcześniej nie były tak podzielone. Jesteśmy jedyną rodziną polityczną, która będzie w stanie utworzyć progresywną i proeuropejską większość w celu przeciwstawienia się siłom ultraprawicowym, nacjonalistycznym i populistycznym. Działając od środka, siły te próbują zniszczyć jedyny projekt w naszej historii, dzięki któremu miliony Europejczyków cieszą się już od 60 lat pokojem, dostatkiem i dobrobytem.  

Jej ostatnie zwycięstwa w wyborach dowodzą, że socjaldemokracja żyje i ma się dobrze. Nie powinniśmy poddawać się w naszych wysiłkach na rzecz spełniania potrzeb naszych obywateli i poprawiania standardu życia tych, którzy zasługują na coś lepszego. 

Jako druga kobieta w historii wybrana do przewodniczenia naszej Grupie, nie mogę już się doczekać, aż zacznę z entuzjazmem i optymizmem współpracować z obecnymi i nowymi kolegami, wkładając całe serce i duszę w ulepszanie losu wszystkich obywateli. 

Nasza siła tkwi w jedności – doceniam więc wsparcie, którego udzielili mi inni europosłowie z Grupy. Musimy mówić dalej donośnym głosem, który wyróżni nas spośród innych Grup w tej kadencji.

Ten głos należy do całej naszej rodziny politycznej, w tym organizacji siostrzanych, takich jak PES, YES, PES Kobiety, PES w Komitecie Regionów oraz FEPS. Będziemy pracować ramię w ramię z rządami, komisarzami oraz krajowymi partiami politycznymi. Jesteśmy wielką rodziną o wspaniałej przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości pełnej nadziei. W socjaldemokracji chodzi w końcu przede wszystkim o przyszłość i o nadzieję. 

Otwórzmy więc razem nowy rozdział!
Działajmy wspólnie!

http://www.iratxegarcia.es
iratxe.garcia-perez@ep.europa.eu
https://www.facebook.com/iratxe.garciaperez
https://twitter.com/IratxeGarper
Biografia

1st year of Iratxe García as S&D President

 

Nasza przewodnicząca w akcji

Wydarzenie
S&D Group webinar: Social Platforms, Disinformation and Democracy
Wydarzenie
Joint S&D/PES COR/FEPS workshop - For a Child Union: a community that cares
Wideo
Situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health

Powiązane dokumenty

Who we are - message from Iratxe García Pérez, president of the S&D Group
Qui nous sommes - message d’iratxe García Pérez, présidente du groupe S&D
Wer wir sind - Botschaft von Iratxe García Pérez, Vorsitzende der S&D Fraktion
Quienes somos - mensaje de Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo S&D