Departament Koordynacji Wewnętrznej i Zewnętrznej jest odpowiedzialny za pracę organów kierowniczych Parlamentu i organów Grupy S&D: Konferencji Przewodniczących, Prezydium PE, kwestorów i Konferencji Przewodniczących Komisji, a także Prezydium Grupy S&D, przewodniczących Delegacji Grupy S&D, koordynatorów Grupy S&D i samej Grupy S&D. Departament ten odpowiada również za przygotowanie i sprawne przeprowadzanie comiesięcznych sesji plenarnych oraz utrzymywanie roboczych stosunków Grupy z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Obecną szefową tego departamentu i zastępczynią sekretarza generalnego jest Annalisa GLIUBIZZI.

Head of Department, Deputy Secretary General
GLIUBIZZI Annalisa
Włochy
GHEYS Françoise
Assistant
Belgia
RUSSO Simona
Assistant
Włochy