Grupa S&D jest szczególnie zaniepokojona dyskryminacją, jaka dotyka niepełnosprawnych młodych ludzi oraz wiążącym się z nią ekonomicznym i społecznym wykluczeniem. Uważamy, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oznacza, iż instytucje europejskie są prawnie zobowiązane do stanowienia prawa w tym zakresie. My pragniemy pójść dalej i zaprosić młodych ludzi do współpracy z nami.

Kandydat na staż w tym funduszu musi mieć zaświadczenie o niepełnosprawności. Będziemy żądać przedstawienia dowodu niepełnosprawności kandydata.

Semestr Początek stażu Czas trwania Okres przyjmowania zgłoszeń
Pierwszy semestr Połowa lutego 5 miesięcy (dokładne daty podamy później)
Drugi semestr Połowa września 5 miesięcy (dokładne daty podamy później)

Postanowienia ogólne

W celu zorientowania się, który departament najbardziej pasuje do Twojego profilu, możesz dowiedzieć się więcej o pracy każdego zespołu w naszym Sekretariacie.

Aby ubiegać się o staż, należy spełniać wymogi, określone w Artykule 3 przepisów wewnętrznych, dotyczących staży w Grupie S&D i wypełnić formularz online.

Składając wniosek online, masz maksymalnie 30 minut na wypełnienie każdej strony formularza wniosku. Prosimy pamiętać, że jeśli Twój formularz wniosku pozostanie nieaktywny przez 30 minut, dane, które wpisałeś, zostaną utracone. Dlatego też radzimy zapoznać się z przepisami wewnętrznymi przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku online.

Radzimy nie czekać do ostatniego dnia ze składaniem wniosku, aby zapobiec przeciążeniu systemu z powodu wielkiej liczby składanych wniosków.

Wniosek składany jest w ramach jednej operacji i nie może zostać zmieniony, gdy zostanie już raz złożony. Dlatego też przed jego złożeniem należy upewnić się, że jest prawidłowy i kompletny.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku online, na Twój adres mailowy wysłany zostanie automatycznie komunikat potwierdzający.

Prosimy pamiętać, że wnioski niekompletne zostaną automatycznie odrzucone.

Powiązane dokumenty

S&D Traineeships - Internal Rules / S&D Stages - Règlement intérieur