Dlatego też wzywamy Komisję do przedstawienia ambitnych wniosków legislacyjnych w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku, które

  • zawierać będą promocję sektora ponownego użycia, zakaz planowanych praktyk starzenia się, obowiązkowe etykietowanie oraz bardziej społeczne i zrównoważone zamówienia publiczne,
  • gwarantować będą, że „ekologizacja” nie będzie zarezerwowana dla bogatych i uprzywilejowanych,
  • zapewnią sprawiedliwą transformację, dzięki której grupy o niskich i średnich dochodach nie będą musiały ponosić największych obciążeń i mieć do czynienia ze wzrostem kosztów utrzymania,
  • wspierać będą badania i innowacje w zakresie zrównoważonych produktów i usług,
  • zapewnią, by produkty, w tym towary importowane do Unii, spełniały najwyższe możliwe standardy w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia ludzkiego i praw człowieka w całym łańcuchu wartości, bazując na podejściu opartym na należytej staranności w odniesieniu do uczestników rynku.

Related documents

Position paper
Stanowisko Grupy S&D - W kierunku bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla konsumentów i przedsiębiorstw