Opublikowane:
Podziel się:

Pod przywództwem Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski wysłał wiadomość, że prawa dzieci muszą stać się centralnym elementem polityki UE. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski obchodził 30. rocznicę Konwencji ONZ o prawach dziecka, ale eurodeputowani S&D chcą dopilnować, aby ten najpowszechniej ratyfikowany traktat na świecie został faktycznie wprowadzony w życie. Grupa S&D wzywa również do wprowadzenia dodatkowych środków, takich jak wyznaczenie specjalnego przedstawiciela do spraw praw dzieci, aby zagwarantować pełne poszanowanie praw wszystkich dzieci, a w szczególności tych spośród nich, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.

Caterina Chinnici, współsprawozdawczyni Grupy S&D ds. rezolucji, powiedziała:

 - Konwencja ONZ o prawach dziecka jest najpowszechniej ratyfikowanym międzynarodowym traktatem dotyczącym praw człowieka w historii, ale nie udaje nam się w pełni chronić praw dzieci w Europie i na całym świecie. Wciąż zbyt wiele dzieci pada ofiarami przemocy i wykorzystywania. Wiele milionów dzieci zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

- 30. rocznica Konwencji to szansa nie tylko na rozmowę o wyzwaniach, przed jakimi stoją dzieci, ale także na podniesienie pozycji i zmianę życia dzieci na lepsze. Grupa S&D przewodziła walce o przyznanie gwarancji dla dzieci, która jest kluczowym elementem europejskiego filaru społecznego w walce z ubóstwem i marginalizacją dzieci. Oprócz walki z wykluczeniem społecznym, chcemy również stworzyć europejski ośrodek na rzecz ochrony dzieci oraz powołać specjalnego przedstawiciela ds. praw dziecka, aby zagwarantować, że żadne dziecko nie pozostanie w tyle w Europie. 

 Bettina Vollath, współsprawozdawczyni Grupy S&D ds. rezolucji, powiedziała:

- Europa musi być wzorcowym przykładem w zakresie praw dzieci. Przy tak wielu środkach mających na celu ochronę dzieci w Europie, czy to w ramach walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych i wykorzystywaniem ich, praw ofiar czy też walki z ubóstwem wśród dzieci, naszym priorytetem musi być zapewnienie, aby te zabezpieczenia zostały wprowadzone w życie i zaczęły w praktyce realizować to, co zapisane zostało na papierze.

- Musimy pilnie podjąć działania w UE, aby zaopiekować się dziećmi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji w społeczeństwie. W obliczu wojen lub zmian klimatu dzieci często nie mają żadnych szans. Na całym świecie 30 milionów dzieci wyemigrowało za granicę lub zostało przesiedlonych. Jedna trzecia spośród uchodźców i migrantów, którzy przybyli do Europy, to dzieci; wiele z nich jest pozbawionych opieki. Obecnie w Grecji przebywa około 4000 dzieci pozbawionych opieki, żyjących w niebezpiecznych warunkach i cierpiących z powodu poniżającego traktowania. Chyba nie prosimy o zbyt wiele, jeśli domagamy się, abyśmy po prostu szanowali prawa dzieci, a w szczególności tych spośród nich, które mają trudny start w życiu i są najbardziej narażone na to, że pozostaną w tyle.

Zaangażowani europosłowie

CHINNICI Caterina

Członek
Włochy

VOLLATH Bettina

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D ogłasza plan naprawy gospodarczej dla Europy, aby zbudować sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich

Komunikat prasowy

Jeśli konwergencja zostanie poświęcona w ramach reakcji na COVID-19, zagrożony będzie cały projekt UE - powiedziała dziś Iratxe García przewodniczącej Komisji