Podziel się:

W związku ze wznowieniem negocjacji w sprawie przyszłego wieloletniego europejskiego budżetu i Planu Odbudowy, Grupa S&D wzywa Radę Europejską do wykazania się większymi ambicjami w zakresie nowego, zrównoważonego systemu środków własnych. W czasie dzisiejszego głosowania w Komisji Budżetowej Socjaliści i Demokraci poprą wnioski dotyczące nowych i innowacyjnych, dodatkowych źródeł dochodów dla budżetu UE. Grupa popiera wnioski Parlamentu Europejskiego dotyczące nowych dochodów, których źródłem mają być: wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych; opodatkowanie usług cyfrowych; podatek od transakcji finansowych; transgraniczny podatek od emisji dwutlenku węgla; opłaty za niepoddające się recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych; oraz system handlu uprawnieniami do emisji.

Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- To, co Charles Michel przedstawił w lipcu jako „negobox”, obejmujący środki własne, jest oczywiście niewystarczające. Jeśli Rada oczekuje, że środki pochodzące z podatku od plastiku, mechanizmu korygującego w zakresie emisji dwutlenku węgla i opłaty cyfrowej wystarczą na sfinansowanie zapotrzebowania Unii na dodatkowe fundusze, to niewątpliwie popełnia błąd.

- Propozycja naszej Grupy jest znacznie bardziej rozbudowana i strategiczna; zapewniłaby ona UE lepsze narzędzia potrzebne do radzenia sobie ze skutkami pandemii, zapewniając jednocześnie, że jej bieżące projekty nie zostaną pominięte. Wzywamy Radę Europejską do ponownego przemyślenia stanowiska i pomyślenia o ludziach!

Elisabetta Gualmini, rzeczniczka Grupy S&D ds. środków własnych, powiedziała:

- Europejscy przywódcy muszą zrozumieć, że teraz jest szansa, aby przyznać UE uprawnienia dotyczące finansowania Planu Odbudowy i pomocy jej obywatelom, a nie czas na to, aby nakładać na nich większe obciążenia. Prawie 70% budżetu europejskiego jest obecnie finansowane ze składek krajowych. Aby UE mogła domagać się operacyjnej legitymacji, musi to ulec zmianie! W czasie dzisiejszego głosowania zaproponujemy ustanowienie prawnie wiążącego kalendarza dotyczącego wprowadzenia ambitnego koszyka środków własnych, który powinien być powiązany z wdrażaniem europejskich polityk. Poza tym celem tych polityk jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu. To sytuacja korzystna dla wszystkich!

- Ochrona środowiska, zapewnienie równości społecznej i promowanie bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego, to fundamenty wniosku naszej Grupy dotyczącego nowego systemu środków własnych.

Uwaga dla wydawców:

Pod tym linkiem można przeczytać wszystkie wnioski dotyczące środków własnych, których autorem jest Grupa S&D.

Powiązane dokumenty

Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
GUALMINI Elisabetta

GUALMINI Elisabetta

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Finansowanie Zielonego Ładu: Ani jedno euro ze środków publicznych nie może przynieść szkody naszym obywatelom i planecie

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D i krajowi deputowani z rodziny S&D przyrzekają, że dokonają postępu w kwestii przyszłego budżetu UE i nowych dochodów na sfinansowanie Planu Odbudowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się przyjęcie wiążącego harmonogramu wprowadzenia europejskich zasobów własnych