Podziel się:

Parlament Europejski zatwierdził dziś porozumienie między UE a Chinami w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony* (OG). Będzie ono chronić 100 europejskich i chińskich oznaczeń geograficznych, a po czterech latach - kolejnych 175 oznaczeń geograficznych z UE i Chin.

Inma Rodríguez-Piñero, eurodeputowana S&D, odpowiedzialna za kwestie handlowe w ramach stosunków UE-Chiny, powiedziała:

- Dzięki dzisiejszemu głosowaniu, Parlament Europejski wzmacnia prawa producentów żywności i napojów, takich jak Vino de Rioja, Mozzarella di Bufala, wino Languedoc czy Polska Wódka na szybko rozwijającym się chińskim rynku. Niniejsza umowa w sprawie oznaczeń geograficznych jest pierwszą znaczącą, dwustronną umową handlową, podpisaną między UE a Chinami i opiera się na wzajemnym szacunku. Traktujemy ją jako zachęcający sygnał, mówiący o tym, że Chiny są gotowe współpracować z Europą; zmierzamy w kierunku większej wzajemności, niedyskryminacji i otwartości rynków. Podpisując się pod nią Chiny zdecydowały się przyjąć europejski system ochrony jakości produktów w oparciu o ich pochodzenie. W kolejnym kroku musimy zapewnić realizację umowy w terenie; wzywamy Komisję do ścisłego monitorowania procesu rejestracji oznaczeń geograficznych.

- Teraz nadszedł właściwy moment, aby zintensyfikować negocjacje z Chinami w sprawie umowy inwestycyjnej. Nasze stanowisko jest jasne: należy zagwarantować równe szanse, a prawa człowieka powinny być zawsze w pełni przestrzegane.

Uwaga dla wydawcy

* Oznaczenie geograficzne to wyróżniający znak używany do identyfikacji produktu, którego jakość, renoma lub inne tego rodzaju cechy mają związek z jego pochodzeniem geograficznym. W UE chronionych jest ponad 3 300 nazw produktów, a ich wartość Komisja oszacowała na 75 miliardów euro.

Niniejsza umowa między UE a Chinami zapewni istotną ochronę praw własności intelektualnej produktu. Zabezpieczy przed tłumaczeniem, transkrypcją lub transliteracją.

Zaangażowani europosłowie

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi tworzeniu unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw

Komunikat prasowy

Dzięki zaktualizowanemu rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw, UE będzie mogła lepiej chronić nasze interesy handlowe

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu