Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim organizują zaplanowaną na ten piątek debatę z węgierskimi politykami, ekspertami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Grupa S&D opracowała długofalowy plan budowy bardziej zrównoważonego i równego społeczeństwa, aby zapewnić, że Unia Europejska będzie przynosić korzyści wszystkim i że nikt nie pozostanie w tyle.

Przewodniczący Grupy S&D, europoseł Udo Bullmann, weźmie udział w konferencji  #EuropeTogether, na której będzie zachęcał do tworzenia bardziej społecznej Europy, a towarzyszyć mu będą europosłowie z Grupy S&D, István Ujhelyi, Csaba Molnár oraz Tibor Szanyi (członkowie MSZP i DK), jak też inni mówcy.

W dniu dzisiejszym Grupa S&D przeprowadzi także dyskusję z cyklu Go Local z władzami miejskimi i społeczeństwem obywatelskim w miejscowości Nyírbátor, skupiając się na omówieniu przyszłości polityki regionalnej oraz rozwijaniu inicjatywy Komisji Europejskiej, europejskiego planu działania na rzecz inteligentnych wsi.

Udo Bullmann powiedział:

Wybieramy się na Węgry, aby wysłać wyraźny sygnał, że jesteśmy za Europą. W wyniku autorytarnej, prawicowej polityki Orbána i jego ciągłych ataków na Unię Europejską jego rząd coraz bardziej odizolowywał Węgry od Europy, pozbawiając przyszłe pokolenia lepszej przyszłości, którą można budować tylko i jedynie w silnej i zjednoczonej Europie. Jednak słychać także proeuropejskie głosy dochodzące z szeregów polityków oraz społeczeństwa obywatelskiego, w które powinniśmy się uważnie wsłuchać. Słuchamy Was i dlatego wybieramy się na Węgry, aby zaprezentować Wam nasz plan na społecznie inkluzywną i  zrównoważoną Europę.

- Chcemy zagwarantować, że wszyscy Europejczycy będą mieli równe szanse na godne życie, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Walczymy o nową politykę spójności i nową politykę regionalną, które zapewnią, że młodzi ludzi będą mogli znaleźć pracę we własnym regionie i nie będą musieli emigrować. Musimy zniwelować różnice w poziomie cyfryzacji oraz przynieść nowe możliwości i zapewnić nowe inwestycje regionom, aby mogły one w pełni wykorzystać własny potencjał. Dlatego też wystąpiliśmy z apelem o reformę polityki spójności oraz polityki regionalnej.

- Dostęp do adekwatnej opieki zdrowotnej i edukacji jest bardzo istotny oraz stanowi jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ-etu. My, postępowcy europejscy, wzywamy również do wprowadzenia minimalnego dochodu, jak też minimalnej emerytury, aby zapewnić wszystkim godne warunki życia. Nie możemy pozwolić sobie na akceptowanie sytuacji, w której starsi ludzie mają problemy z utrzymaniem się, mimo że pracowali przez całe życie. Nie do zaakceptowania jest także fakt, że w Europie żyje tak wielu „pracujących biednych”, ludzi którzy pracują na etacie, czasem na dwa etaty, a i tak zmagają się z niedostatkiem. Potrzebujemy bardziej społecznej Europy, Europy, która faktycznie wykazuje się solidarnością przewidzianą w Traktatach. 

- Aby to osiągnąć, niezbędna będzie współpraca ze strony wszystkich państw członkowskich. Węgry, to państwo w centrum kontynentu, które kiedyś utorowało drogę do zjednoczenia Europy, powinno odgrywać jedną z głównych ról w tym przedsięwzięciu. Zachęcamy Węgrów do pełnego uczestnictwa w naszej nowej strategii.

Pełny Pełny program wydarzenia z cyklu Go Local w Nyírbátorze można znaleźć tutaj.

Pełny program konferencji w Budapeszcie można znaleźćPePe tutaj.

Konferencja będzie strumieniowana na żywo pod tym adresem:Konsferencja bę https://www.socialistsanddemocrats.eu

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia siatkę bezpieczeństwa dla europejskich rolników w następstwie pandemii COVID-19