Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim organizują zaplanowaną na ten piątek debatę z węgierskimi politykami, ekspertami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Grupa S&D opracowała długofalowy plan budowy bardziej zrównoważonego i równego społeczeństwa, aby zapewnić, że Unia Europejska będzie przynosić korzyści wszystkim i że nikt nie pozostanie w tyle.

Przewodniczący Grupy S&D, europoseł Udo Bullmann, weźmie udział w konferencji  #EuropeTogether, na której będzie zachęcał do tworzenia bardziej społecznej Europy, a towarzyszyć mu będą europosłowie z Grupy S&D, István Ujhelyi, Csaba Molnár oraz Tibor Szanyi (członkowie MSZP i DK), jak też inni mówcy.

W dniu dzisiejszym Grupa S&D przeprowadzi także dyskusję z cyklu Go Local z władzami miejskimi i społeczeństwem obywatelskim w miejscowości Nyírbátor, skupiając się na omówieniu przyszłości polityki regionalnej oraz rozwijaniu inicjatywy Komisji Europejskiej, europejskiego planu działania na rzecz inteligentnych wsi.

Udo Bullmann powiedział:

Wybieramy się na Węgry, aby wysłać wyraźny sygnał, że jesteśmy za Europą. W wyniku autorytarnej, prawicowej polityki Orbána i jego ciągłych ataków na Unię Europejską jego rząd coraz bardziej odizolowywał Węgry od Europy, pozbawiając przyszłe pokolenia lepszej przyszłości, którą można budować tylko i jedynie w silnej i zjednoczonej Europie. Jednak słychać także proeuropejskie głosy dochodzące z szeregów polityków oraz społeczeństwa obywatelskiego, w które powinniśmy się uważnie wsłuchać. Słuchamy Was i dlatego wybieramy się na Węgry, aby zaprezentować Wam nasz plan na społecznie inkluzywną i  zrównoważoną Europę.

- Chcemy zagwarantować, że wszyscy Europejczycy będą mieli równe szanse na godne życie, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Walczymy o nową politykę spójności i nową politykę regionalną, które zapewnią, że młodzi ludzi będą mogli znaleźć pracę we własnym regionie i nie będą musieli emigrować. Musimy zniwelować różnice w poziomie cyfryzacji oraz przynieść nowe możliwości i zapewnić nowe inwestycje regionom, aby mogły one w pełni wykorzystać własny potencjał. Dlatego też wystąpiliśmy z apelem o reformę polityki spójności oraz polityki regionalnej.

- Dostęp do adekwatnej opieki zdrowotnej i edukacji jest bardzo istotny oraz stanowi jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ-etu. My, postępowcy europejscy, wzywamy również do wprowadzenia minimalnego dochodu, jak też minimalnej emerytury, aby zapewnić wszystkim godne warunki życia. Nie możemy pozwolić sobie na akceptowanie sytuacji, w której starsi ludzie mają problemy z utrzymaniem się, mimo że pracowali przez całe życie. Nie do zaakceptowania jest także fakt, że w Europie żyje tak wielu „pracujących biednych”, ludzi którzy pracują na etacie, czasem na dwa etaty, a i tak zmagają się z niedostatkiem. Potrzebujemy bardziej społecznej Europy, Europy, która faktycznie wykazuje się solidarnością przewidzianą w Traktatach. 

- Aby to osiągnąć, niezbędna będzie współpraca ze strony wszystkich państw członkowskich. Węgry, to państwo w centrum kontynentu, które kiedyś utorowało drogę do zjednoczenia Europy, powinno odgrywać jedną z głównych ról w tym przedsięwzięciu. Zachęcamy Węgrów do pełnego uczestnictwa w naszej nowej strategii.

Pełny Pełny program wydarzenia z cyklu Go Local w Nyírbátorze można znaleźć tutaj.

Pełny program konferencji w Budapeszcie można znaleźćPePe tutaj.

Konferencja będzie strumieniowana na żywo pod tym adresem:Konsferencja bę https://www.socialistsanddemocrats.eu

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Komunikat prasowy

Walka z ubóstwem wśród dzieci: Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne z rządami UE w sprawie finansowania gwarancji dla dzieci

Komunikat prasowy

Grupa S&D przygotowała plan działania na rzecz przystępnych cenowo mieszkań i renowacji. Teraz czas na działania Komisji