Podziel się:

Eurodeputowani S&D wezwali dziś Komisję Europejską do podjęcia szybkich działań w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz zapobiegania tego rodzaju zdarzeniom w przyszłości. Podkreślili oni potrzebę szybkiego wykorzystania funduszy z programu Horyzont na badania i innowacje w dziedzinie medycyny. Konieczne jest pilne wdrożenie szybkiej ścieżki w wysokości 164 milionów euro dla startupów i MŚP, dysponujących technologiami i innowacjami, które mogłyby pomóc w leczeniu, testowaniu i monitorowaniu lub wesprzeć inne aspekty walki koronawirusem, które są istotne w tym zakresie.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, Ismail Ertug powiedział:

- Pandemia Covid-19 ma bardzo silny wpływ z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia i może stworzyć warunki dla ewolucyjnych lub de-ewolucyjnych impetów, które będą nam towarzyszyć przez całą dekadę.

- W tym scenariuszu badania i innowacje, nowe technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja i łańcuch blokowy, mogą znaleźć sposób na pojawienie się i rozlokowanie się w różnych dziedzinach; jedną z nich są badania naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora medycznego.

- W czasach „pokoju”, kiedy byliśmy daleko od obecnej pandemii, nie byliśmy w stanie przygotować się na nowego wirusa, który powoduje poważną chorobę układu oddechowego, zwaną COVID-19. Podkreślamy potrzebę szybkiego uruchomienia podstawowych instrumentów oraz zwiększenia finansowania badań i innowacji w skoordynowany sposób w całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że po pokonaniu tej kryzysowej sytuacji wyciągniemy wnioski w kwestii przewidywania możliwych, a być może prawdopodobnych, przyszłych epidemii.

Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu i badań oraz negocjator ds. programu Horyzont Europa, powiedział:

- Solidne i długoterminowe finansowanie badań europejskich może pomóc w postępie naukowym i przyspieszyć badania medyczne, zapewniając naukowcom narzędzia i możliwości operacyjne, pozwalające stawić czoła pewnym bardzo ważnym wyzwaniom, dotyczącym szczepionek, odtwarzalności wyników, udostępniania danych, prywatności informacji i naboru pacjentów do badań klinicznych.

- Wyjście z tej nadzwyczajnej sytuacji zdrowotnej pozwoli zachować zimną krew, jeśli chodzi o obecne niedociągnięcia i nowe problemy w zakresie badań naukowych i innowacji oraz konieczność dalszego nalegania na wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w ramach której coraz bardziej decydujące znaczenie będzie miała mobilność naukowców dysponujących doskonałymi warunkami pracy.

- Nadszedł kluczowy moment, aby okazać solidarność, a zespoły badawcze z całej UE i spoza niej powinny rozpocząć prace nad opracowaniem szczepionek, nowych metod leczenia, testów diagnostycznych i systemów medycznych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce ambitnego programu UE dla zdrowia. To nie jest dobry moment na cięcia!