Opublikowane:
Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej w sprawie zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej w dniach 17-18 października przewodnicząca Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nawiązała do głównych priorytetów Grupy S&D.

W kwestii Brexitu Iratxe García powiedziała:

- Nie możemy zaakceptować jakiejkolwiek propozycji, która nie obejmowałaby mechanizmu ochronnego. Powiedzmy wprost: poprzemy propozycję tylko wówczas, jeśli nie stworzy ona nowej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Jakiekolwiek rozwiązanie powinno unikać wystawiania na szwank procesu pokojowego, a jednocześnie musi chronić jednolity rynek.

- Moja rodzina polityczna jest otwarta w kwestii przedłużenia terminu zastosowania art. 50, aby uniknąć Brexitu bez umowy, ponieważ byłby on szkodliwy dla wszystkich, ale przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii.

W sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, Iratxe García powiedziała:

- Konieczne jest posiadanie dodatkowych środków finansowych, aby zrealizować zobowiązania polityczne, podjęte przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji, a w szczególności w dziedzinie sprawiedliwej transformacji ekologicznej.

- Czekamy na rozpoczęcie negocjacji z Radą od listopada ubiegłego roku. Oznacza to, że zmarnowany został prawie rok. Dlatego też wzywamy Radę do jak najszybszego rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych.

- Pragnę również przypomnieć Radzie, że decyzje o tych programach podejmowane są w ramach procedury współdecyzji, z równym udziałem Parlamentu i Rady. Nie zaakceptujemy żadnych prób Rady, zmierzających do podważenia uprawnień Parlamentu.

Iratxe García nawiązała również do olbrzymiego wyzwania, przed jakim stoi UE w kwestii przewodzenia światowej walce ze zmianami klimatu i osiągnięcia celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju:

- Spójne wdrożenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz solidny budżet na wdrożenie środków dostosowawczych i łagodzących, mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wpływu globalnego ocieplenia.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Odpowiedzialni za zabójstwo Daphne Caruany muszą zapłacić za swoją zbrodnię - mówi eurodeputowana S&D, Birgit Sippel

Komunikat prasowy

Iratxe García Pérez i eurodeputowani S&D dołączą do „Międzynarodowej Konferencji SPD i PES” przed kongresem partii SPD w Berlinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski ogłasza stan alarmu klimatycznego. UE musi teraz przejąć inicjatywę w walce ze zmianami klimatu na konferencji COP25