Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej w sprawie zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej w dniach 17-18 października przewodnicząca Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nawiązała do głównych priorytetów Grupy S&D.

W kwestii Brexitu Iratxe García powiedziała:

- Nie możemy zaakceptować jakiejkolwiek propozycji, która nie obejmowałaby mechanizmu ochronnego. Powiedzmy wprost: poprzemy propozycję tylko wówczas, jeśli nie stworzy ona nowej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Jakiekolwiek rozwiązanie powinno unikać wystawiania na szwank procesu pokojowego, a jednocześnie musi chronić jednolity rynek.

- Moja rodzina polityczna jest otwarta w kwestii przedłużenia terminu zastosowania art. 50, aby uniknąć Brexitu bez umowy, ponieważ byłby on szkodliwy dla wszystkich, ale przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii.

W sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, Iratxe García powiedziała:

- Konieczne jest posiadanie dodatkowych środków finansowych, aby zrealizować zobowiązania polityczne, podjęte przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji, a w szczególności w dziedzinie sprawiedliwej transformacji ekologicznej.

- Czekamy na rozpoczęcie negocjacji z Radą od listopada ubiegłego roku. Oznacza to, że zmarnowany został prawie rok. Dlatego też wzywamy Radę do jak najszybszego rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych.

- Pragnę również przypomnieć Radzie, że decyzje o tych programach podejmowane są w ramach procedury współdecyzji, z równym udziałem Parlamentu i Rady. Nie zaakceptujemy żadnych prób Rady, zmierzających do podważenia uprawnień Parlamentu.

Iratxe García nawiązała również do olbrzymiego wyzwania, przed jakim stoi UE w kwestii przewodzenia światowej walce ze zmianami klimatu i osiągnięcia celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju:

- Spójne wdrożenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz solidny budżet na wdrożenie środków dostosowawczych i łagodzących, mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wpływu globalnego ocieplenia.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa dyrektora Frontexu do dymisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Obywatele cenią strefę Schengen, ale konieczna jest jej reforma, aby przywrócić jej integralność

Komunikat prasowy

Grupa S&D przeprowadzi we wtorek webinarium na temat „Unia zdrowia UE” z udziałem przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen oraz ministrów zdrowia z Hiszpanii, Włoch i Szwecji