Podziel się:

Komentując właśnie zakończone przesłuchanie Nicolasa Schmita, desygnowanego komisarza ds. zatrudnienia, Agnes Jongerius, eurodeputowana i koordynatorka Grupy S&D w Komisji Zatrudnienia powiedziała:

 - Podczas dzisiejszego przesłuchania Nicolas Schmit udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że jako komisarz ds. zatrudnienia będzie właściwym człowiekiem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu jako minister pracy i spraw społecznych Luksemburga, imponującej sieci kontaktów i prawdziwie europejskiemu duchowi, jest on po prostu idealnym kandydatem na to stanowisko.

 - Nicolas Schmit jest w pełni zaangażowany we wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych; dlatego też może liczyć na poparcie ze strony Grupy S&D. Jego głównym celem przez następnych pięć lat będzie zapewnienie, by każdy Europejczyk mógł utrzymać się ze swojej pracy lub uzyskać niezbędne wsparcie w znalezieniu pracy. Jestem szczególnie zadowolona z jego pomysłów, dotyczących tego, w jaki sposób należy lepiej chronić pracowników wykonujących pracę za pośrednictwem platform cyfrowych. Wszyscy pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, zasługują na ochronę socjalną i godne warunki pracy, zarówno wykonujący pracę offline, jak i online.

- Ponownie wzywamy przewodniczącą elekt Komisji, Ursulę von der Leyen, by skorygowała fakt pominięcia w opisie zadań komisarza spraw społecznych, które powinny zostać dodane jako kluczowy element pracy Nicolasa Schmita. Aby projekt europejski mógł przetrwać, Europa musi zapewnić swoim obywatelom lepsze prawa socjalne.

Heléne Fritzon, eurodeputowana i wiceprzewodnicząca Grupy S&D powiedziała:

- Socjaliści i Demokraci przewodzą dążeniu do sprawiedliwego przejścia na zrównoważone społeczeństwo, które przyniesie postęp społeczny dla wielu. Potrzebujemy Europy socjalnej, która zapewni równość, spójność i silne prawa. Wdrożenie europejskiego filaru praw socjalnych musi zapewnić wszystkim sprawiedliwe i godziwe warunki pracy. Ważne są jasne i ambitne zobowiązania, dotyczące poprawy sytuacji w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w pracy.

- Dzięki kompleksowej europejskiej strategii walki z ubóstwem możemy wydobyć z ubóstwa 10 milionów ludzi do 2024 roku, zapewniając integrację społeczną, równość płci i integracyjne rynki pracy. Nasza Grupa nadal walczy o gwarancję dla dzieci, aby zapewnić każdemu dziecku dostęp do bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki, bezpłatnej opieki zdrowotnej, godziwych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego wyżywienia.

- To dobra wiadomość dla wszystkich Europejczyków, że będą mieli po swojej stronie Nicolasa Schmita w walce o bardziej społeczną i zrównoważoną Europę.

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych